Fagseminar og årsmøte i Emballasjeforsk avholdes hos TOMRA, Asker den 16. juni

Fagseminar og årsmøte i Emballasjeforsk avholdes hos TOMRA, Asker den 16. juni

Adresse: Drengsrudhagen 2, 1385 Asker


Innkalling og sakliste
Tid: 12:00-15:30

12:00-14:00     Fagseminar om forskningens relevans på fremtidens emballering

 • Velkommen v/ Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
   
 • Circular Economy Transformations v/ Geir Sæther, Senior Vice President, Circular Economy, TOMRA
 • Orientering v/ Helga Næs om det strategiske arbeidet og programerklæringen
   
 • Miljøforskningens relevans for fremtidens emballering, ved Forskningsdirektør Marianne Olsen, NIVA. 
 • Fiberbaserte emballeringsløsninger v/ forsker Jost Ruwoldt, RISE PFI
   
 • Forskningsbehov fremover, hva har vi av kunnskap og hvilke behov prioriterer vi fremover? Mini-workshop v/ styret i Emballasjeforsk

 
  14:00-14:30: Pause

 14:30-15:30: Årsmøte i Emballasjeforsk
     
 Innkalling og Sakliste

 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 2. To til å underskrive protokollen
 3. Årsrapport for 2021
 4. Årskontingent
 5. Handlingsplan 2022
 6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

15:30: Slutt