Bilag sak 05_Emballasjeforsk PROGRAMERKLÆRING 20. mai 2022