Bilag sak 06_Valgkomiteens innstilling på medlemmer av styret i Emballasjeforsk