Årsmøte med fagseminar i Emballasjeforsk 9. juni

Emballasjeforsk innkaller til årsmøte med fagseminar 9. juni fra 12:00 – 13:30. Arrangementet gjennomføres digitalt på Teams.

I fagseminaret blir det et innlegg om Avfallsforsk ved seniorforsker Kari-Anne Lyng i NORSUS, mens SINTEF vil presentere EU-prosjektet Plast-i-Circle, som nylig ble avsluttet.

Sakliste til årsmøtet

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. To til å underskrive protokollen
  3. Årsrapport for 2020
  4. Årskontingent – foreslås uendret
  5. Handlingsplan 2021
  6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

Metoder for måling av oksygen- og vanndampgjennomgang i emballasje

Artikkelen er skrevet av Hanne Larsen og Magnhild Seim Grøvlen, begge fra Nofima.

En rekke matvarer er følsomme for oksygen og fuktighet, altså vanndamp. Emballasjens tetthet overfor oksygen og vanndamp, er avgjørende for holdbarhets­tiden til disse matvarene.

For å kunne vurdere om en emballasje egner seg til ulike næringsmidler, trenger vi pålitelige metoder for å måle oksygen- og vanndamp­gjennomgangen (OTR og WVTR). Nofima har nå tilgjengelig en ny analyseplattform for måling av oksygen- og vanndampgjennomgang i de fleste typer emballasjer og materialer (se faktaboks).

Les videre