Metoder for måling av oksygen- og vanndampgjennomgang i emballasje

Artikkelen er skrevet av Hanne Larsen og Magnhild Seim Grøvlen, begge fra Nofima.

En rekke matvarer er følsomme for oksygen og fuktighet, altså vanndamp. Emballasjens tetthet overfor oksygen og vanndamp, er avgjørende for holdbarhets­tiden til disse matvarene.

For å kunne vurdere om en emballasje egner seg til ulike næringsmidler, trenger vi pålitelige metoder for å måle oksygen- og vanndamp­gjennomgangen (OTR og WVTR). Nofima har nå tilgjengelig en ny analyseplattform for måling av oksygen- og vanndampgjennomgang i de fleste typer emballasjer og materialer (se faktaboks).

Les videre

Nofima tar i bruk nanoteknologi for å levere neste generasjons emballasjeløsninger

Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen og senioringeniør Magnhild Seim Grøvlen tester ut emballeringsløsninger i pakkehallen på Ås. Foto: Joe Urrutia

Plast har en naturlig plass i manges hverdag på grunn av dens utallige bruksområder. Plast brukes blant annet i matemballasje fordi den har egenskaper som beskytter og bevarer maten.

Les videre

Oslo har fått sitt eget regionale forskningsfond

RFF Oslo har lagt ut utlysninger for blant annet innovasjonsprosjekter.


Regionalt forskningsfond Oslo (RFF Oslo) ble etablert våren 2020 og har som mål å styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft.

– RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning, opplyser Anne Solheim, spesialrådgiver i Regionalt Forskningsfond Oslo.

Les videre