Forskningsprosjekt om sirkulære aluminiumsprodukter basert på gjenbruk av aluminium og fornybar energi

NTNU-professor Geir Ringen og Infinitum-sjef Kjell Olav Maldum delte kunnskap om gjenbruk av aluminium på Infinitums anlegg på Heia, og var enige om at industrien kan bruke mye mer resirkulert aluminium i fremtiden. Foto: Katrine Lunke.

Prosjektet AluGreen har fått 76,9 statlige millioner i støtte for å forske på hvordan brukt aluminium som kan gjenbrukes i nye produkter.

Prosjektmedlem og NTNU-professor Geir Ringen besøkte nylig Infinitum for å snakke om hvordan industrien kan bruke mer resirkulert aluminium.

Les videre