Bli medlem

Emballasjeforsk vil sterkt oppfordre bedrifter/institusjoner til å bli medlem for å bidra til økt forskning og utvikling til beste for dem selv og bransjen.

Næringsmiddelindustrien er storforbruker av emballasje. Også transportbransjen, dagligvarehandelen, byggebransjen, møbelindustrien og gjenvinningsbransjen er sentrale samarbeidspartnere.

Send oss en epost.

Send oss en epost!

Emballasjeforsk har 25 medlemmer som samarbeider innenfor ulike tverrfaglige prosjekter. Medlemmene er emballasjeproduserende bedrifter, emballasjebrukende bedrifter, utstyrsleverandører og forskningsinstitusjoner som forsker innen ulike deler av emballasjens livssyklus.

Aktivitetene i Emballasjeforsk finansieres gjennom innbetalt medlemskontingent, som til sammen utgjorde kr. 327.000 i 2015. Regnskapet i Emballasjeforsk inngår som egen post i regnskapet til Emballasjeforeningen.

Medlemskontingenten er på 20.000 kroner for konsern og 13.000 kroner for enkeltbedrifter.

Innmelding

Vil du bli medlem? Send en epost til post@emballasjeforsk.no, så tar vi kontakt med deg.