Forskningsprosjekter

FNs bærekraftsmål, EUs handlingsplan for sirkulær økonomi med tilhørende plaststrategi
ligger til grunn for fremtidens forskning på emballering.

Emballasjeforsk har siden starten i 1998 jobbet med å avdekke industriens felles
forskningsbehov og utarbeidet prosjektsøknader. Vi har oversikt over aktuelle utlysninger og
vi gir strategiske innspill til finansieringsaktørene.

Emballasjeforsk leverer direkte på fire av FNs bærekraftsmål:
Mål 9 Innovasjon og infrastruktur
Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13 Stoppe klimaendringene
Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Under kan du se vår prosjektliste: