Forskningsprosjekter

 

ALPAKKA
Circular Aluminium Packaging in Norway

Prosjekteier: Norsk Hydro
Deltakere: Norsk Hydro, Metallco, Norsk Metallgjenvinning, Infinitum, Kavli
Deltakende forskningsinstitutter: Østfoldforskning, Nofima, NIBIO, Norner, Niva.
Finansiering: Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Forskningsrådet


COMPDETECT
Tilstandsdeteksjon og resirkuleringsløsning for konkurransedyktige og bærekraftige komposittprodukter
Prosjekteier: Hexagon Raufoss
Deltakere: Hexagon Ragasco
Deltakende forskningsinstitutt: SINTEF
Finansiering: Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Forskningsrådet


DEMACOMP
Filament wound composite products for demanding applications
Prosjekteier: Hexagon Raufoss
Deltakere: Hexagon Ragasco
Deltakende forskningsinstitutt: SINTEF
Finansiering: Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Forskningsrådet


ECOSORB
An eco-friendly and high performance food absorbent pad for enhanced shelf life
Prosjekteier: MM Karton FollaCell AS
Deltakere: MM Karton FollaCell AS, Tommen Gram Folie AS, SalMar ASA, Nortura ASA, McAirlaid’s
Deltakende forskningsinstitutt: RISE PFI, NOFIMA
Finansiering: Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Forskningsrådet


FOOD MICRO-PACK
Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvin
Prosjekteier: Norner
Deltakere:
Deltakende forskningsinstitutt: Nofima, Norsus
Finansiering: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).


FuturePack
Future Plastic Packaging in the Circular Economy
Prosjekteier: Norner
Deltakende forskningsinstitutt: Nofima, NTNU, RISE PFI, Norsus
Finansiering: Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Forskningsrådet

Varighet: 2017-2020


HANDLEKURVEN OG INDIKATOR
Verktøy for måling av utviklingen i emballasjebruken hos utvalgte bedrifter i Norge

Prosjekteier og deltakende forskningsinstitutt er Østfoldforskning.
Finansiering: Fagådet for avfallsforebygging og emballasjeoptimering


MANDALA
The transition on multilayer/multipolymer packaging into more sustainable multilayer/single polymer products for the food and pharma sectors
Prosjekteier: AITIIP
Deltakere:
Deltakende forskningsinstitutt
Finansiering: EU H2020


PACKNOPLAST
Sustainable decision making for food packaging given consumer rejection of plastics

Prosjekteier: BAMA
Deltakere: Q-Meieriene, Gartnerhallen, NoPrec, De Paauw, No Waste, Vesar, Lindum, ROAF, Emballasjeforeningen, Grønt Punkt Norge, Bellona, FSLCIDeltakende forskningsinstitutt: Østfoldforskning, Nofima, NIBIO, Norner, NIVA
Finansiering: Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Forskningsrådet


PlastiCircle
Improvement of the Plastic Packaging Waste Chain from a Circular Economy Approach

Prosjekteier: ITENE
Deltakere: 20 partnere fra 9 land
Deltakende forskningsinstitutt: 20 partnere fra 9 land
Finansiering: EU H2020


REGENWOOL
Investigating Wool Keratin Chemical Recycling as a Part of Applying a Circular Bisiness Approach

Prosjekteier: Helly Hansen
Deltakere: Norilla AS
Deltakende forskningsinstitutt: SINTEF
Finansiering: Forskningsrådet


REDUCEPACK
Bærekraftig matemballering – redusert plast og mer gjenvinnbare materialer.

Prosjekteier: BAMA
Deltakere: Grilstad, Norsk Kylling, Mills, Moltzau Packaging, Wipak, Døvigen, Tommen Gram. RPC Packaging, Foodtech, Lexit Group
Deltakende forskningsinstitutt: Nofima og Østfoldforskning
Finansiering: Bionærprogrammet i Forskningsrådet


ROOTCAUSE
Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain.

Prosjekteier: NIBIO
Deltakere: GPS, Nordgrønt, Grofondet, NORGRO, LOG, NLR, Gartnerhallen, Døvigen.
Deltakende forskningsinstitutt: Nofima, NMBU, Århus Univ, Warwick Univ.
Finansiering: Bionærprogrammet i Forskningsrådet


SMARTPACK 2030

Næringsklynge som skal legge til rette for innovasjon og utvikling av smarte emballerings- og distribusjonsløsninger. 

Deltakere: Emballasjeforeningen/ Emballasjeforsk
Prosjekteier: Nofima
Deltakende forskningsinstitutt: SINTEF, Østfoldforskning
Finansiering: Akershus og Østfold fylkeskommuner

www.smartpackinnovation.no


TERMINUS
In-built Triggered Enzymes to Recycle Multi-Layers; An Innovation for uses in plastic packaging.

Prosjekteier er Institute of Chem.,  Clermont Ferrant
Deltakere: 13 partnere i åtte land, deriblant Norner i Norge
Deltakende forskningsinstitutt: 13 partnere i åtte land
Finansiert av EU H2020


TREMM
Trygg emballering, mat og migrasjon
Prosjekteier:Tommen Gram
Deltakere: Tommen Gram, Orkla Foods, Hoff
Deltakende forskningsinstitutt: Norner og Nofima
Finansiert av Bionærprogrammet i Forskningsrådet


VEIKART FOR SIRKULÆR PLASTEMBALLASJE

Prosjekteier: Forum for sirkulær plastemballasje
Deltakere: Medlemmer i Forum for sirkulær plastemballasje
Deltakende forskningsinstitutt: Østfoldforskning
Finansiering: Emballasjeforeningen


Noen avsluttede prosjekter:

biopakk_juiceBIOPAKK
Deltakere: SINTEF, Elopak, TINE, Tommen Gram, Norway Pelagic, Coveris, Clariant, BillerudKorsnäs

Mål: Å utvikle materialer av bioplast som er gjenvinnbare, med optimale barrieregenskaper og miljøvennlige tilsetninger.


KJEMIKALIER I MATEMBALLASJE (KIM)kim
Deltakere: Elopak, Nofima, TINE, Nortura, Bama, Unil, Mills, Tommen Gram, REMA, Norway Pack

Mål: Utvikle trygg emballasje gjennom å kartlegge stoffer i emballasjen og etablere oversikt over stoffer og produkter med manglende regulering og etablere nye analysemetoder/protokoller.


NANOBARRIERnanobarrier
Deltakere: SINTEF, Innventia og utenlandske partnere.

Mål: Utvikle bærekraftig og multifunksjonell emballasje ved integrering av barrierematerialer og sensorteknologi basert på nanoteknologi.


RIKTIG EMBALLERING FOR REDUSERT MATSVINN (REforReM)
Deltakere: Nofima, Grilstad, Lerøy, Lauvsnes gartneri, Tommen Gram, RPC Promens, BWL maskin, Lexit, Døvigen, Wipak, Matvett, Østfoldforskning

Mål: Å finne de beste emballeringsløsningen for ulike matvarer, som grønnsaker, kjøttprodukter og sjømat.