Forskningsprosjekter

ECO-BERRIES

Deltakere: Nofima og utenlandske partnere

Mål: Emballering av økologiske bær.


EMBALLASJEVERKTØYET PACKMAN

Dataverktøy til bruk for egendeklarering

Deltakere:  Østfoldforskning, NOK, Emballasjeforeningen og Bama

Mål: Utvikle et dataverktøy til bruk for egendeklarering av emballasje for å vise at den er optimert i forhold til gjeldende regelverk og bruksområde.


FOOD MICRO-PACK
nnovativ og bærekraftig emballering for optimal matkvalitet.

Finansiert av fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

Prosjekteier er Nofima, og varigheten er fra 2017-2020.


FUTUREPACK 
Deltakere: Østfoldforskning, Nofima, PFI, Bama, Tine, Elopak, Nortura, Bewi, ROAF, Grønt Punkt Norge

Mål:  Utvikle fremtidens plastemballasje i den sirkulære økonomien


HANDLEKURVEN OG INDIKATOR

Verktøy for måling av utviklingen i emballasjebruken hos utvalgte bedrifter i Norge

Prosjekteier og deltakende forskningsinstitutt er Østfoldforskning.

Finansiering: Fagådet for avfallsforebygging og emballasjeoptimering


NORCEL

Norwegian Nanocellulose Technology Platform: Delprosejkt for anvendelse av nanocellulose i emballasje.

Finansiert av Forskningrådet

Prosjekteeier: RISE PFI

Deltakende forskningsinstitutter: 11 partnere, herunder PFI og NTNU som arbeider med emballasje


OPTIROT
Optimalisering av råvarer og teknikk ved lagring av rotgrønnsaker

Finansiert av Bionærprogrammet i Forskningsrådet

Prosjekteier: Toten Kålrotpakkeri

Forskningsinstitutter: Nofima, SINTEF, NTNU, NIBIO


PACK4US

Deltakere: Nofima, Østfoldforskning, Norner, PFI og SINTEF

Mål: Forsknings- og innovasjonsnettverk for emballering av mat


PELAGISK LØFT
Økt verdiskaping for norsk makrell
Finansiert av BIA og Forskningsrådet
Prosjekteier Pelagia
Deltagende forskningsinstitutt: SINTEF Fiskeri og Havbruk, Møreforskning


PlastiCircle
Forbedring av verdikjeden for plastavfall med en sirkulærøkonomisk tilnærming. Prosjektet er finansiert av EU og har 20 partnere fra ni land.


SEAPACK
Deltakere: Salmar, Nofima, Lycro, Tommen Gram, Marel, Yara Norge, Keep It, Multivac, Norsk Lastbærerpool, Østfoldforskning

Mål: Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn


smartPACK

En næringsklynge som skal legge til rette for innovasjon og utvikling av smarte emballerings- og distribusjonsløsninger. Jørgen Ingeberg er ansatt som prosjektleder.

www.smartpackinnovation.no


TEKNOFRUKT
Deltakere: Nofima, Bioforsk, Østfoldforskning

Mål: Nye lagrings- og pakketeknologier  for forlenget salgssesong og bevaring av høy kvalitet på norsk frukt


TERMINUS
In-built Triggered Enzymes to Recycle Multi-Layers; An Innovation for uses in plastic packaging.

Finansiert av EU

Prosjekteier er Institute of Clermont Ferrant

13 partnere i åtte land, deriblant Norner i Norge


TREMM

Trygg emballering, mat og migrasjon.

Finansiert av Bionærprogrammet i Forskningsrådet
Prosjekteier er Tommen Gram, mens Norner og Nofima er deltakende forskningsinstitutter.


Avsluttede prosjekter:

biopakk_juiceBIOPAKK
Deltakere: SINTEF, Elopak, TINE, Tommen Gram, Norway Pelagic, Coveris, Clariant, BillerudKorsnäs

Mål: Å utvikle materialer av bioplast som er gjenvinnbare, med optimale barrieregenskaper og miljøvennlige tilsetninger.


KJEMIKALIER I MATEMBALLASJE (KIM)kim
Deltakere: Elopak, Nofima, TINE, Nortura, Bama, Unil, Mills, Tommen Gram, REMA, Norway Pack

Mål: Utvikle trygg emballasje gjennom å kartlegge stoffer i emballasjen og etablere oversikt over stoffer og produkter med manglende regulering og etablere nye analysemetoder/protokoller.


NANOBARRIERnanobarrier
Deltakere: SINTEF, Innventia og utenlandske partnere.

Mål: Utvikle bærekraftig og multifunksjonell emballasje ved integrering av barrierematerialer og sensorteknologi basert på nanoteknologi.

 


RIKTIG EMBALLERING FOR REDUSERT MATSVINN (REforReM)
Deltakere: Nofima, Grilstad, Lerøy, Lauvsnes gartneri, Tommen Gram, RPC Promens, BWL maskin, Lexit, Døvigen, Wipak, Matvett, Østfoldforskning

Mål: Å finne de beste emballeringsløsningen for ulike matvarer, som grønnsaker, kjøttprodukter og sjømat.