Emballasjeforsk og Emballasjeforeningen initierte søknad til Grønn Plattform-utlysningen 22. september


Ola Ronæss, klyngeleder i Circular Packaging Cluster

 MCC fikk som prosjekteier grønt lys fra Forskningsrådet til å sende en hovedskønad etter at skissen ble vurdert i mai. Nå er også Hovedsøknaden sendt inn av Circular Packaging Cluster.


Circular Packaging Cluster (CPC) tok på seg koordineringsansvaret etter forespørsel fra Emballasjeforeningen og Emballasjeforsk og på vegne av en stor søkergruppe (22 deltagere).

Les videre