Styremedlem i Emballasjeforsk inn i referansegruppe for Horizon Europe

Rudie Spooren er plukket ut til å delta i referansegruppen for Horisont Europa.

Rudie Sporen, forskningsleder i SINTEF og styremedlem i Emballasjeforsk er blant dem som har blitt plukket ut til å delta i Norges referansegruppe for Horisont Europa.

Se styret i Emballasjeforsk.

Også Cecilie Lind i Avfall Norge og Linn Anne Brunborg i Orkla Foods Norge er med blant de 220 som er plukket ut blant 1.400 som var interesserte i å delta i referansegrupper.

Les videre