Norner med i det nye PyroCO2-prosjektet, finansiert av EUs Horizon 2020

Prosjektet vil etablere og demonstrere en innovativ plattform for CCU som gjør industriell CO2 til kjemiske byggesteiner som deretter kan omdannes til et bredt spekter av produkter ved hjelp av katalysatorer.

PyroCO2 vil demonstrere storskala konvertering av industrielle karbonutslipp til verdiskapende kjemikalier og materialer.

Les videre