Emballasjeforsk og Emballasjeforeningen initierte søknad til Grønn Plattform-utlysningen 22. september


Ola Rønæss, klyngeleder i Circular Packaging Cluster

 MCC fikk som prosjekteier grønt lys fra Forskningsrådet til å sende en hovedskønad etter at skissen ble vurdert i mai. Nå er også Hovedsøknaden sendt inn av Circular Packaging Cluster.


Circular Packaging Cluster (CPC) tok på seg koordineringsansvaret etter forespørsel fra Emballasjeforeningen og Emballasjeforsk og på vegne av en stor søkergruppe (22 deltagere).

Les videre

Tre kvinner valgt inn i styret i Emballasjeforsk

På årsmøtet i Emballasjeforsk 16.juni ble Ruth Nilsen, Glomma Papp, Bente Jachwitz, Mills og Solenne Roudot, TINE, valgt inn som nye representanter i styret.

Rudie Spooren, SINTEF Industri, Aina Elstad Stensgård, NORSUS og Philip Reme, Rise PFI ble gjenvalgt. Helga Næs, Nofima og Åse Øygarden ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder i styret. Ut av styret gikk Kjersti Trømborg, Orkla og Bjørn Ivar Larsen, Glomma Papp.

Det nye styret i Emballasjeforsk per16. juni 2022

Styreleder:                  Helga Næs, Nofima
Styrets nestleder:       Åse Øygarden, Bama Gruppen
Styremedlem              Jan Brunborg, BEWI
Styremedlem              Mounir El’Mourabit
Styremedlem                    Einar Aassved Storeide, UNIL
Styremedlem                    Ole Jan Myhre, Norner
Styremedlem                    Philip Reme, RISE PFI
Styremedlem                    Aina Elnes Stensgård
Styremedlem                    Bente Jachwitz, Mills
Styremedlem                    Ruth Nilsen, Glomma Papp
Styremedlem                    Solenne Roudot, TINE
                               

Mange ville høre om bærekraftig emballasje og forskningsprosjektet ReducePack

Cirka 65 deltakere var til stede hos Nofima for å høre siste nytt om bærekraftig emballasje. Forskerne fortalte gladelig om sine funn om emballasje og forbrukeratferd.

-Prosjektet ReducePack eies av Bama Gruppen og har fått støtte fra Forskningsrådet til å finne tiltak som kan redusere bruken av plast, forklarte senior emballasjeutvikler Thomas Eie i Bama Gruppen.

Les videre

Mindre matsvinn med mindre forpakninger

Forskning ved Karlstads universitet viser at pakninger tilpasset kundens forbruksmønster gir mindre matsvinn. Store pakninger får oss til å kjøpe mer enn vi kan spise.


En tredel av alle næringsmidler ender opp som avfall. I henhold til FNs globale bærekraftsmål skal matsvinnet halveres innen 2030. I likhet med norske forskere mener svenske forskere at god emballasje kan være løsningen.

Les videre