Forskningsprosjekt om sirkulære aluminiumsprodukter basert på gjenbruk av aluminium og fornybar energi

NTNU-professor Geir Ringen og Infinitum-sjef Kjell Olav Maldum delte kunnskap om gjenbruk av aluminium på Infinitums anlegg på Heia, og var enige om at industrien kan bruke mye mer resirkulert aluminium i fremtiden. Foto: Katrine Lunke.

Prosjektet AluGreen har fått 76,9 statlige millioner i støtte for å forske på hvordan brukt aluminium som kan gjenbrukes i nye produkter.

Prosjektmedlem og NTNU-professor Geir Ringen besøkte nylig Infinitum for å snakke om hvordan industrien kan bruke mer resirkulert aluminium.

Les videre

Norner med i det nye PyroCO2-prosjektet, finansiert av EUs Horizon 2020

Prosjektet vil etablere og demonstrere en innovativ plattform for CCU som gjør industriell CO2 til kjemiske byggesteiner som deretter kan omdannes til et bredt spekter av produkter ved hjelp av katalysatorer.

PyroCO2 vil demonstrere storskala konvertering av industrielle karbonutslipp til verdiskapende kjemikalier og materialer.

Les videre

Grønnere matemballasje med trefiber fra norsk skog

Helga Næs, forskningssjef i Nofima. Foto/cc: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Forskning i RISE PFI og Nofima har bidratt til å utvikle nye og grønnere væskeabsorbenter til matemballasje. De nye absorbentene er laget på råvarer fra norsk skog og kan bli å finne under ferske matvarer i fremtiden.

Matemballasje er komplekst. Emballasjen skal ivareta kvalitet og holdbarhet på maten gjennom hele verdikjeden. Bruken av komplekse materialer i emballasjen har økt, og avfallet har økt med om lag 30 prosent de siste 10 årene.

Les videre

Beslutningsverktøy skal hjelpe deg å velge riktig emballasjematerial til produktet ditt

I forskningsprosjektet PacKnoPlast arbeider forskere, plastprodusenter, matindustri og miljøvernere sammen for å lage en «miljøkalkulator» for mat og emballasje.

Utgangspunktet er at forbrukerne helst ikke vil ha maten sin pakket inn i plast. I mange tilfeller er plasten likevel veldig nyttig. I hvert fall bedre enn alternativet, som er at maten blir ødelagt og må kastes.

I prosjektet PacKnoPlast blir det utviklet en avansert «miljøkalkulator» som kan brukes til å regne ut når plast faktisk er det mest miljøvennlige valget.
Resultatet blir et beslutningsverktøy, og den aller første prototypen ble presentert for prosjektgruppen mandag. Den ferdige versjonen blir klar neste år.

Basert på produktet og hva emballasjen skal og kan gjøre for å bevare det, forteller den om det er god grunn til å bruke plast akkurat denne gangen. Den oppfordrer også til å sjekke om det er andre materialer som er bedre og mer bærekraftige.

Les mer på Forskning.no

Årsmøte med fagseminar i Emballasjeforsk 9. juni

Emballasjeforsk innkaller til årsmøte med fagseminar 9. juni fra 12:00 – 13:30. Arrangementet gjennomføres digitalt på Teams.

I fagseminaret blir det et innlegg om Avfallsforsk ved seniorforsker Kari-Anne Lyng i NORSUS, mens SINTEF vil presentere EU-prosjektet Plast-i-Circle, som nylig ble avsluttet.

Sakliste til årsmøtet

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. To til å underskrive protokollen
  3. Årsrapport for 2020
  4. Årskontingent – foreslås uendret
  5. Handlingsplan 2021
  6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

Metoder for måling av oksygen- og vanndampgjennomgang i emballasje

Artikkelen er skrevet av Hanne Larsen og Magnhild Seim Grøvlen, begge fra Nofima.

En rekke matvarer er følsomme for oksygen og fuktighet, altså vanndamp. Emballasjens tetthet overfor oksygen og vanndamp, er avgjørende for holdbarhets­tiden til disse matvarene.

For å kunne vurdere om en emballasje egner seg til ulike næringsmidler, trenger vi pålitelige metoder for å måle oksygen- og vanndamp­gjennomgangen (OTR og WVTR). Nofima har nå tilgjengelig en ny analyseplattform for måling av oksygen- og vanndampgjennomgang i de fleste typer emballasjer og materialer (se faktaboks).

Les videre