Tre kvinner valgt inn i styret i Emballasjeforsk

På årsmøtet i Emballasjeforsk 16.juni ble Ruth Nilsen, Glomma Papp, Bente Jachwitz, Mills og Solenne Roudot, TINE, valgt inn som nye representanter i styret.

Rudie Spooren, SINTEF Industri, Aina Elstad Stensgård, NORSUS og Philip Reme, Rise PFI ble gjenvalgt. Helga Næs, Nofima og Åse Øygarden ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder i styret. Ut av styret gikk Kjersti Trømborg, Orkla og Bjørn Ivar Larsen, Glomma Papp.

Det nye styret i Emballasjeforsk per16. juni 2022

Styreleder:                  Helga Næs, Nofima
Styrets nestleder:       Åse Øygarden, Bama Gruppen
Styremedlem              Jan Brunborg, BEWI
Styremedlem              Mounir El’Mourabit
Styremedlem                    Einar Aassved Storeide, UNIL
Styremedlem                    Ole Jan Myhre, Norner
Styremedlem                    Philip Reme, RISE PFI
Styremedlem                    Aina Elnes Stensgård
Styremedlem                    Bente Jachwitz, Mills
Styremedlem                    Ruth Nilsen, Glomma Papp
Styremedlem                    Solenne Roudot, TINE
                               

Mange ville høre om børekraftig emballasje og forskningsprosjektet ReducePack

Cirka 65 deltakere var til stede hos Nofima for å høre siste nytt om bærekraftig emballasje. Forskerne fortalte gladelig om sine funn om emballasje og forbrukeratferd.

-Prosjektet ReducePack eies av Bama Gruppen og har fått støtte fra Forskningsrådet til å finne tiltak som kan redusere bruken av plast, forklarte senior emballasjeutvikler Thomas Eie i Bama Gruppen.

Les videre

Mindre matsvinn med mindre forpakninger

Forskning ved Karlstads universitet viser at pakninger tilpasset kundens forbruksmønster gir mindre matsvinn. Store pakninger får oss til å kjøpe mer enn vi kan spise.


En tredel av alle næringsmidler ender opp som avfall. I henhold til FNs globale bærekraftsmål skal matsvinnet halveres innen 2030. I likhet med norske forskere mener svenske forskere at god emballasje kan være løsningen.

Les videre

SINTEF åpner kontor som skal styrke produksjon av varer i Kongsberg

SINTEF skal hjelpe bedrifter å omstille seg til produksjon av varer og tjenester etter oljen. (BIlde SINTEF).
SINTEF skal hjelpe bedriftene å omstille seg til produksjon av varer og tjenester når oljealderen tar slutt (Foto SINTEF).


Nå har SINTEF åpnet kontor hos Kongsberg Innovasjon i Kongsberg Teknologipark. Sammen skal de utvikle varer og tjenester for en ny norsk industri.


Bakgrunnen for åpningen av Kongsbergkontoret er den grønne omstillingen, som vil kreve at vi trapper ned oljevirksomheten, og at norske bedrifter bygger nye industrier. Sammen med Kongsberg Klyngen skal SINTEF styrke Norges evne til å produsere varer og dermed bidra til å utvikle nye arbeidsplasser.

Et samarbeid for grønn omstilling
– Skal Norge ha en levedyktig industri i æraen etter oljen må vi satse på teknologi og forskning innen vareproduksjon. Vi har allerede et omfattende samarbeid med mange bedrifter på Kongsberg, og regionen er en attraktiv arena med sitt sterke industrimiljø», sier Silje Aschehoug som er administrerende direktør i SINTEF Manufacturing.

Studier av klynger verden over viser at forskningsinstitutter bidrar til økt innovasjonsevne i industrien når de er tett på næringsklyngene. Derfor har det vært en prioritet for SINTEF å satse på regionene og opprette lokalkontorer.

–  Med et kontor i regionen, blir samhandlingen mye enklere, både lokalt og med våre store forskningsgrupper i andre deler av landet, meddeler SINTEFs konsernsjef, Alexandra Bech Gjørv.
SINTEF og Kongsbergmiljøet er allerede godt i gang med flere høyteknologiske prosjekter. Disse prosjektene omhandler batteriproduksjon, 3D-printing og industri 4.0. Sistnenvte skal på sikt gi Norge helautomatiserte fabrikker med feilfri vareproduksjon. Denne revolusjonen blir sentral i Norges grønne omstilling.

Forskningsprosjekt om sirkulære aluminiumsprodukter basert på gjenbruk av aluminium og fornybar energi

NTNU-professor Geir Ringen og Infinitum-sjef Kjell Olav Maldum delte kunnskap om gjenbruk av aluminium på Infinitums anlegg på Heia, og var enige om at industrien kan bruke mye mer resirkulert aluminium i fremtiden. Foto: Katrine Lunke.

Prosjektet AluGreen har fått 76,9 statlige millioner i støtte for å forske på hvordan brukt aluminium som kan gjenbrukes i nye produkter.

Prosjektmedlem og NTNU-professor Geir Ringen besøkte nylig Infinitum for å snakke om hvordan industrien kan bruke mer resirkulert aluminium.

Les videre