Om oss

«Vi skaper fremtidens grønne emballeringsløsninger gjennom kunnskap og samarbeid»

Emballasjeforsk – nettverket for forskningsbasert innovasjon innenfor emballering – er et organ for samarbeid og koordinering av emballasjeforskning i Norge, som ble etablert i mai 1998.

Emballasjeforsk skal arbeide for å fremme bærekraftig og innovativ emballering gjennom forskning og utvikling. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter skal vi bidra til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne.

Kortreist forskning
For at holdbarhet og matkvalitet skal være tilfredsstillende, er det behov for å utvikle emballasje som er tilpasset de forholdene matvarene utsettes for i den norske dagligvarekjeden. Kortreist forskning vil i mye større grad ivareta lokale behov, enn om man baserer seg på forskningsresultater fra utlandet.

Vardtal Plast vant Optimeringsprisen 2015 for sin SuperFresh-emballasje, som halverer emballasjevolumet og øker holdbarheten på produktet med 40 prosent. Dette er mulig gjennom bruk av en CO2-emitter som er utviklet over flere år av Vartdal Plast i tett samarbeid med Nofima.

Bruk av modifisert atmosfærepakking og CO2-emitter gir økt produktkvalitet og holdbarhet og reduserer pakkestørrelsen og gassvolumet i pakningene. Metoden gir også en miljømessig og økonomisk innsparing.

Spissede prosjekter
Emballasjeforsk har initiert en rekke prosjekter for å utvikle emballasje spesielt for utvalgte produktgrupper, som kjøtt, sjømat, frukt og grønt og brød.

Nanobarrier og Biopakk er eksempler på andre prosjekter der ny teknologi tas i bruk for å kunne utvikle emballasje av fornybare materialer med like gode barrieregenskaper og beskyttelsesevne som konvensjonell plast.

I prosjektet Kjemikalier i matemballasje (KIM) kartlegges bruken av stoffer i 27 utvalgte emballasjematerialer som brukes i Norge. Målet er avdekke risiko for at farlige stoffer kan migrere fra emballasjen til maten og hvilke stoffer som brukes.

Vedtekter