NorEnviro – Nytt senter for miljødokumentasjon

NorEnviro skal utvikles til et nasjonalt senter for miljø- og ressursdata knyttet til produkter, prosesser, materialer, energi- og avfallssystemer for norske forhold, enten de produseres eller brukes i Norge.

Østfoldforskning har sammen med NMBU tatt initiativ til å opprette et nytt elektronisk «nasjonalbibliotek» for å tilgjengeliggjøre miljø- og ressursdata for produkter, prosesser og tjenester for norske forhold. Østfoldforskning har fått bevilgning fra sine to hovedeiere, Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune for å opprette senteret som skal forvalte dataene.

– Denne type data utgjør et svært viktig grunnlag for forskning, utvikling, dokumentasjon og design av produkter og systemer tilpasset fremtidens bærekraftige og sirkulære økonomi, sier Ole Jørgen Hanssen, som er deltidsprofessor

Les hele artikkelen på Emballasjeforeningens nettside.