Forskere foreslår et tak for produksjon av plast

Forskere fra flere land, deriblant Norge, mener at et tak for produksjon av plast vil være med å kutte utslipp til miljøet.

En annen fordel er at plasten blir mer verdifull, og det bidrar til å håndtere. klimaendringene.

Samtalene mellom verdens myndigheter skal begynne 30. mai. Dette vil føre til en intens debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for å stanse forurensingen av plastsøppel og mikroplast til luft, jord, elver og hav.

Mer enn planeten kan tåle

– Til nå har plastproduksjonen overskredet grensene for det planeten vår kan takle, skriver Gemini.

I et brev til forskningsjournalen Science går en internasjonal gruppe forskere og eksperter inn for å håndtere problemet ved roten ved å regulere, sette et øvre tak for og på lengre sikt fase ut produksjonen av ny plast.

Foreslår utfasing av plast fra nye råvarer

Å fase ut ny plast fra nye råvarer må være en del av en systematisk løsning for å få slutt på plastforurensningen, argumenterer ekspertene fra Canada, Tyskland, India, Norge, Sverige, Tyrkia, Storbritannia og USA.

– Vi har mange fordeler av plast, men å redusere produksjonen vil samtidig øke verdien av plast, øke verdien av andre tiltak for å begrense plast, hjelpe til med å takle klimaendringene og bidra til overgangen til en sirkulær og bærekraftig økonomi, legger førsteamanuensis Martin Wagner til.

Han er økotoksikolog ved NTNU.