Veien til forskningsstøtte

Den 1. november arrangerte Emballasjeforsk et webinar om hvor og hvordan du kan få finansiering for forskningsbasert innovasjon og gode ideer.

På webinaret 1. november stilte Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, Anne Marit Rødland, Regionalt Forskningsfond og kompetansemegling og Tine Rebecca Hov-Gylthe, seniorrådgiver i Forskningsrådet med gode tips.

Her fikk man blant høre hva kompetansemegling egentlig er, og hva de regionale forskningsfondene kan tilby. Tine Rebecca Hov-Gylthe anbefalte i tillegg støtteordninger som kan være relevante for forskning på emballasje.

-Hensikten med støtten er å stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan bidra til bærekraftige innovasjoner og verdiskaping. Forskningsrådet ønsker å støtte bedrifter som går i front med forskningsbasert innovasjon som et middel for å nå FNs bærekraftsmål og som ser forretningsmuligheter i å nå disse målene.

Deltakerne på webinaret fikk mange gode råd med seg, så for dem som var ute etter finansiering, var nok dette vel anvendt tid.

Direktør Kari Bunes ledet arrangementet sammen med Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk og forskningsleder Trygg mat, Nofima.

-Webinaret var det første av en planlagt serie med webinarer om forskningsrelaterte spørsmål, forklarte Kari Bunes.

Emballasjeforsk arbeider for å fremme bærekraftig og innovativ emballering gjennom forskning og utvikling.

-Gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og myndigheter ønsker Emballasjeforsk å bidra til økt verdiskaping og styrket konkurranseevne gjennom prosjektsamarbeid.