Emballasjeforsk-medlemmer deltar i HMF-søknader

Circular Packaging Cluster, næringsklyngen i Emballasjeforeningen, venter i disse dager spent på sine prosjektsøknader til Handelens Miljøfond. En rekke av Emballasjeforsks medlemmer er med på disse søknadene.

I alt er det fire søknader som venter svar senest 20. juni:

1: Utvikle bransjestandard for emballasjeterminologi.
Dette prosjektet vil utvikle og forankre en bransjestandard for emballasjeterminologi som kan sikre enkel import/eksport mellom systemer og dataflyt i verdikjeder, slik at det kan rapporteres enhetlig på myndighetskrav.

Deltakende bedrifter fra Emballasjeforsk: TINE SA, BAMA Gruppen AS.

2: Forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast
Dette prosjektet skal få de mest relevante bedriftene og andre vikrsomheter til å slutte seg til Plastpartnerskapet med Klima- og miljødepartementet, og sammen med organisasjonene bidra til at partnerskapets mål oppnås gjennom erfaringsutveksling og felles tiltak innenfor konkurranselovens rammer.

Deltakende bedrifter fra Emballasjeforsk: BAMA Gruppen AS

3: Emballasjeoptimering for reduksjon av plast
Dette prosjektet skal hjelpe norske virksomheter til å miljøoptimalisere bruken av emballasje gjennom bruk, videreutvikling og oppdatering av emballasjeverktøyet PackMan.

Deltakende bedrifter fra Emballasjeforsk: BAMA Gruppen AS

I tillegg har klyngen en søknad om støtte til et prosjekt for å etablere en pilot på gjenbruksemballasje i tekstilnæringen, men her er ingen medlemmer i Emballasjeforsk involvert.

Emballasjesjef i BAMA og nestleder i styret i Emballasjeforsk, Åse Øygarden, forteller følgende om deres deltakelse i prosjektsøknadene:

«BAMA ønsker å bidra til plastreduksjon ved å delta i arbeidet med tre av årets søknader om støtte fra Handelens miljøfond;

forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast, utvikle bransjestandard for emballasjeterminologi og videreutvikling av PackMan som optimeringsverktøy.

Vi er avhengig av godt bransjesamarbeid for å få på plass målrettede handlingsplaner, nye standarder og nyttige verktøy.»