Innmelding

Aktivitetene i Emballasjeforsk finansieres gjennom innbetalt medlemskontingent, som til sammen utgjorde kr. 327.000 i 2015. Regnskapet i Emballasjeforsk inngår som egen post i regnskapet til Emballasjeforeningen.

Medlemskontingenten er på 20.000 kroner for konsern og 13.000 kroner for enkeltbedrifter.

Vil du bli medlem? Send en epost til post@emballasjeforsk.no, så tar vi kontakt med deg.