Forskning på Arendalsuka: Urolige tider kan true matsikkerhet og grønt skifte

Arkivbilde fra Arendalsuka i 2019. _Foto_Mona_Hauglid-3660


Nofima vil vise hvordan forskning kan bidra til å redusere usikkerhet skapt av urolige tider. Norce frykter at knapphet på energi kan true det grønne skiftet. NORSUS mener vanlige folk må bli hørt om forskning og innovasjon.

Faktorer som klimaendringer, krig, pandemi og stigende matpriser truer matsikkerheten, og Nofima vil belyse hvordan forskning kan bidra.

To faktorer

-Vi vil belyse spesielt to faktorer som vil få stor betydning fremover, også for å redusere klimagassutslippene, skriver Nofima på sine nettsider.
De to faktorene er digitalisering av landbruk og matindustri og utvikling av alternative proteiner. Nofima strømmer direkte fra seminaret i Plenumshallen på Thon Hotell 15. august kl. 14:30.

Har vi nok energi til å gjennomføre det grønne skiftet?

Det grønne skiftet skal gjennomføres med knapphet på energi. Europa skal bli uavhengig av russisk olje og gass, samtidig som vi skal bygge ut fornybar energi i stor skala.
-Det blir krevende. I tillegg skal vi møte klimaendringene og andre raske samfunnsendringer. Vi kan ikke gjøre ting på samme måte som før, mener Norce.
-Gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger. Vi må tenke nytt på alle områder, vi trenger helt nye verdikjeder, nye koblinger mellom sektorer og nye samhandlingsformer.   
Les mer om arrangementet.   

Bør vanlige folk få en rolle i forskningsarbeidet?


Forskningspolitikken er rigget slik at næringsliv og i økende grad offentlig sektor tar en stadig mer aktiv rolle i forskning og innovasjon. Men burde vanlige folk også gjøre det?
For å skape mer legitimitet for forsknings- og innovasjonsagendaer, kanskje særlig knyttet til komplekse utfordringer som for eksempel klimaendringer og biologisk mangfold, kan man hevde at vanlige folk må føle nærhet til forskningen – slik at forskningen hjelper til å løse problemer som de (vi alle) føler på kroppen.

Slik nærhet kan oppstå ved at forskningen åpner opp og inviterer folk inn.
NORSUS mener at noen forskningspolitiske tendenser går i denne retningen og FNs bærekraftsmål viser behov for bredere samarbeid i all politikk.

Les mer.