Styremedlem i Emballasjeforsk inn i referansegruppe for Horizon Europe

Rudie Spooren er plukket ut til å delta i referansegruppen for Horisont Europa.

Rudie Sporen, forskningsleder i SINTEF og styremedlem i Emballasjeforsk er blant dem som har blitt plukket ut til å delta i Norges referansegruppe for Horisont Europa.

Se styret i Emballasjeforsk.

Også Cecilie Lind i Avfall Norge og Linn Anne Brunborg i Orkla Foods Norge er med blant de 220 som er plukket ut blant 1.400 som var interesserte i å delta i referansegrupper.

Les videre

Norsk-finsk forskningsavtale på ingeniør- og teknologifelt

Avtalen som er inngått skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere.

Forskningsrådet og Academy of Finland har signert en bilateral avtale som skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere.

 – Med dette blir det enda enklere for norske forskere å få tilgang til forskningsfinansiering utenfor Norge, skriver Forskningsrådet i sitt nyhetsbrev.

Les videre

Norge henter rekordbeløp fra EU til forskning på klima, miljø og energi

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskingsrådet.

I hard konkurranse med aktører fra hele verden har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer fått innvilget over 11 milliarder kroner fra EUs forskningsprogram.


Ifølge Forskningsrådet kan det rekordhøye beløpet bli enda høyere i årene som kommer. Det skyldes at Norge har verdensledende kompetanse på klima, miljø og energi, som er EUs satsingsområder.

Les videre

Hanne Larsen forsker på emballasje for poteter

Hanne Larsen har forsket på hvordan lyset påvirker poteter i butikkhyllene og hvilken emballasje som kan beskytte potetene mot denne påvirkningen ( (foto Hanne Larsen)


Nofima-forsker Hanne Larsen har studert flere ulike potetsorter under ulike lysforhold og ved ulike lagringstemperaturer. Nå forsker hun på bedre emballasje.

– Jeg ble overrasket over at poteter er såpass følsomme for lys. Nå forsker jeg på hva slags emballasje som må til for å beskytte potetene bedre, sier hun i en artikkel på nettsiden til Nofima.

Les videre

Norner har løst mysteriet med plastpellets i Oslofjorden

-Vi er glade for engasjementet industrien har vist for å få løst denne saken, sier Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling hos Norner. Foto Tom Riis.


Lekkasje fra en skadd container er trolig årsaken til at det dukket opp plastpellets på strendene på begge sider av de ytre delene av Oslofjorden i mars 2020.

Les videre

Vartdal Plastindustri med i sirkulært pilotprosjekt for EPS

Vartdal Plastindustri, ZERO og EPS-foreningen vil i et felles prosjekt etablere en sirkulær verdikjede for EPS.

Sammen med Zero og EPS-foreningen vil Vartdal Plastindustri etablere en pilot med full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS.

Hensikten med prosjektet er å etablere sirkulær bruk av EPS, et material som brukes som isolasjonsmateriale og i emballasje for transport av fisk, blant annet.

Les om prosjektet

Forskningsprogrammet Alpakka skal gjøre metallemballasje mer resirkulerbar

Prosjektet «Alpakka» skal spare Norge for mer enn 1,5 TWh – tilsvarende Trondheims årlige energiforbruk, og flere hundre tusen tonn CO2 hvert år gjennom å øke resirkulerbarheten til matemballasje.

Aluminium brukes mye i matemballasje, som kaviartuber, yoghurtbegre, makrellbokser og juicekartonger, da det gir en unik holdbarhet og dermed reduserer matsvinn.

Les videre