Nofima tar i bruk nanoteknologi for å levere neste generasjons emballasjeløsninger

Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen og senioringeniør Magnhild Seim Grøvlen tester ut emballeringsløsninger i pakkehallen på Ås. Foto: Joe Urrutia

Plast har en naturlig plass i manges hverdag på grunn av dens utallige bruksområder. Plast brukes blant annet i matemballasje fordi den har egenskaper som beskytter og bevarer maten.

Les videre

Oslo har fått sitt eget regionale forskningsfond

RFF Oslo har lagt ut utlysninger for blant annet innovasjonsprosjekter.


Regionalt forskningsfond Oslo (RFF Oslo) ble etablert våren 2020 og har som mål å styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft.

– RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning, opplyser Anne Solheim, spesialrådgiver i Regionalt Forskningsfond Oslo.

Les videre

To nye medlemmer ble valgt inn i styret i Emballasjeforsk

Aina Elstad Stensgård og Benedikte Willeke Romen.

Aina Elstad Stensgård og Benedikte Willeke Romen ble valgt inn som nye styremedlemmer under årsmøtet i Emballasjeforsk 9. september.

Aina Elstad Stensgård er forskningsleder i Norsus, og representerer dermed forskningsinstitusjonene, mens Bendikte Willeke Romen er Fagleder Emballasje i TINE ASA, emballasjebrukende industri.

Du vil kunne lese mer om de nye styremedlemmene i nyhetsbrevet fra Emballasjeforsk som snart skal sendes ut.

Les videre

Styremedlem i Emballasjeforsk inn i referansegruppe for Horizon Europe

Rudie Spooren er plukket ut til å delta i referansegruppen for Horisont Europa.

Rudie Sporen, forskningsleder i SINTEF og styremedlem i Emballasjeforsk er blant dem som har blitt plukket ut til å delta i Norges referansegruppe for Horisont Europa.

Se styret i Emballasjeforsk.

Også Cecilie Lind i Avfall Norge og Linn Anne Brunborg i Orkla Foods Norge er med blant de 220 som er plukket ut blant 1.400 som var interesserte i å delta i referansegrupper.

Les videre

Norsk-finsk forskningsavtale på ingeniør- og teknologifelt

Avtalen som er inngått skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere.

Forskningsrådet og Academy of Finland har signert en bilateral avtale som skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere.

 – Med dette blir det enda enklere for norske forskere å få tilgang til forskningsfinansiering utenfor Norge, skriver Forskningsrådet i sitt nyhetsbrev.

Les videre