Hanne Larsen forsker på emballasje for poteter

Hanne Larsen har forsket på hvordan lyset påvirker poteter i butikkhyllene og hvilken emballasje som kan beskytte potetene mot denne påvirkningen ( (foto Hanne Larsen)


Nofima-forsker Hanne Larsen har studert flere ulike potetsorter under ulike lysforhold og ved ulike lagringstemperaturer. Nå forsker hun på bedre emballasje.

– Jeg ble overrasket over at poteter er såpass følsomme for lys. Nå forsker jeg på hva slags emballasje som må til for å beskytte potetene bedre, sier hun i en artikkel på nettsiden til Nofima.

Les videre

Norner har løst mysteriet med plastpellets i Oslofjorden

-Vi er glade for engasjementet industrien har vist for å få løst denne saken, sier Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling hos Norner. Foto Tom Riis.


Lekkasje fra en skadd container er trolig årsaken til at det dukket opp plastpellets på strendene på begge sider av de ytre delene av Oslofjorden i mars 2020.

Les videre

Vartdal Plastindustri med i sirkulært pilotprosjekt for EPS

Vartdal Plastindustri, ZERO og EPS-foreningen vil i et felles prosjekt etablere en sirkulær verdikjede for EPS.

Sammen med Zero og EPS-foreningen vil Vartdal Plastindustri etablere en pilot med full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS.

Hensikten med prosjektet er å etablere sirkulær bruk av EPS, et material som brukes som isolasjonsmateriale og i emballasje for transport av fisk, blant annet.

Les om prosjektet

Forskningsprogrammet Alpakka skal gjøre metallemballasje mer resirkulerbar

Prosjektet «Alpakka» skal spare Norge for mer enn 1,5 TWh – tilsvarende Trondheims årlige energiforbruk, og flere hundre tusen tonn CO2 hvert år gjennom å øke resirkulerbarheten til matemballasje.

Aluminium brukes mye i matemballasje, som kaviartuber, yoghurtbegre, makrellbokser og juicekartonger, da det gir en unik holdbarhet og dermed reduserer matsvinn.

Les videre

Emballasjeforsk inn i Forum for sirkulær plastemballasje

Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner, var med på å presenterte prosjektet som Emballasjeforsk skal ivareta i forumets arbeid med for å nå målene for materialgjenvinning.

Forum for sirkulær plastemballasje arrangerte workshop og medlemsmøte hos Norgesgruppen 13. februar. Her ble de nye prosjektene presentert.

Ole Jan Myhre og Åse Øygarden representerte Emballasjeforsk på medlemsmøte og workshop i Forum for sirkulær plastemballasje. Emballasjeforsk har fått ansvaret for et av de nye prosjektene.

Les videre