Styremedlem i Emballasjeforsk inn i referansegruppe for Horizon Europe

Rudie Spooren er plukket ut til å delta i referansegruppen for Horisont Europa.

Rudie Sporen, forskningsleder i SINTEF og styremedlem i Emballasjeforsk er blant dem som har blitt plukket ut til å delta i Norges referansegruppe for Horisont Europa.

Se styret i Emballasjeforsk.

Også Cecilie Lind i Avfall Norge og Linn Anne Brunborg i Orkla Foods Norge er med blant de 220 som er plukket ut blant 1.400 som var interesserte i å delta i referansegrupper.

Stor interesse

Interessen var stor da Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterte til innspill til deltakere i nasjonale referansegrupper for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

Av nærmere 1400 interesserte har vi nå plukket ut 222 medlemmer til å delta i referansegruppene. Medlemmene oppnevnes for to år, med mulighet for å bli utnevnt på nytt.

Ti referansegrupper  

Det er opprettet nasjonale referansegrupper på følgende ti områder:

1. Fremragende vitenskap (Det europeiske forskningsrådet ERC)
2. Forskningsinfrastruktur
3. Helse
4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
5. Samfunnssikkerhet
6. Digitalisering, romvirksomhet og næringsliv
7. Klima, energi og mobilitet
8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon
10. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket).

Kvalifiserte deltakere

Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet, forteller at det kom innspill til svært mange gode og relevante kandidater.

 Forskningsrådet har lagt vekt på å få med medlemmer som også har roller i sentrale nasjonale arenaer som Forskningsrådets porteføljestyrer og strategiprosesser (21-strategier).

Les mer hos Forskningsrådet