Norner med i det nye PyroCO2-prosjektet, finansiert av EUs Horizon 2020

Prosjektet vil etablere og demonstrere en innovativ plattform for CCU som gjør industriell CO2 til kjemiske byggesteiner som deretter kan omdannes til et bredt spekter av produkter ved hjelp av katalysatorer.

PyroCO2 vil demonstrere storskala konvertering av industrielle karbonutslipp til verdiskapende kjemikalier og materialer.

Prosjektet, gjennomføres av et konsortium bestående av 20 ledende industri- og forskningspartnere fra 11 land. Målet er å demonstrere ny teknologi for å skape verdi fra industrielle CO2-utslipp samtidig som bærekraften til den kjemiske industrien i Europa forbedres.

Karbonintensiv industri kan bli en del av klimaløsningen

Europakommisjonen finansierer PyroCO2 med 40 millioner euro til støtte for European Green Deal, som er EUs plan for å gjøre deres økonomi bærekraftig og klimanøytral innen 2050.

– Vi er glade for endelig å starte vårt ambisiøse arbeid som tar sikte på å være en game-changer for karbonintensiv industri i Europa, sier seniorforsker Alexander Wentzel ved SINTEF, som koordinerer prosjektet.

– Dette vil kunne skape verdifulle produkter fra CO2-utslipp, og dekke behovet for et redusert karbonavtrykk samtidig som industrien opprettholder sin konkurransekraft og blir en del av klimaløsningen.

Thor Kamfjord er direktør for bærekraftig utvikling i Norner.
Omdanner industriell CO2 til kjemiske byggesteiner for plast

PyroCO2 prosjektet vil etablere og demonstrere en innovativ plattform for CCU som gjør industriell CO2 til kjemiske byggesteiner ved hjelp av en ny bioteknologisk tilnærming. Disse kan deretter videre omdannes til et bredt spekter av produkter ved hjelp av katalysatorer.

Dette kan igjen være råstoff for produksjon av produkter som komponenter for maling og plast, syntetiske drivstoff, samt resirkulerbare eller biologisk nedbrytbare materialer som vanligvis produseres fra fossile hydrokarboner.

Dette 5-årige prosjektet har et budsjett på 44 millioner euro og skal bygge og drifte et anlegg som er i stand til å fange 10 000 tonn industriell CO2 per år, noe som tilsvarer de årlige CO2-utslippene fra 2200 biler og bruke det til å produsere kjemikalier.

Skaper merverdi og nye produkter

– Vi er stolte over å delta i et prosjekt som både fanger opp CO2 og skaper merverdi og nye produkter, sier Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling, Norner.

– European Green Deal akselererer overgangen til en mer bærekraftig fremtid, og vi velger å være en del av innovasjonsprosjekter som PyroCO2 for å bidra til å utvikle den sirkulære økonomien og et klimanøytralt Europa.

Fabrikk på Herøya i Porsgrunn
Siw Fredriksen. strategisk rådgiver, Norner.

PyroCO2-fabrikken vil ligge ved industriklyngen i Herøya Industripark i Porsgrunn, som inneholder flere karbonintensive industribedrifter. Her vil PyroCO2-prosessen også dra nytte av tilnærmet 100 prosent fornybar elektrisitet og komplementere de pågående prosjektene for storstilt karbonfangst og lagring (CCS) i Norge. Når prosjektet har lykkes med å demonstrere dette ser Norner for seg at dette kan gjentas og oppskaleres andre steder i Europa og Verden.

– PyroCO2 kan være en game-changer for karbonintensiv industri, for eksempel plastproduksjon, sier Dr. Siw B. Fredriksen, strategisk rådgiver på Norner.

– I prosjektet vil vi bidra til å utvikle teknologi for produksjon av fremtidige plastmaterialer basert på CO2 konvertert av våre partnere i prosjektet. Vi gleder oss til å bidra med vår 40 års erfaring med katalytisk polymerisering og 15 års utvikling av CO2-baserte polymere.

– På den måten reduserer vi utfordringene ved å håndtere CO2-utslipp og øker samtidig bærekraftighet av plast.