Vil vi ha et skandinavisk kunnskapsmiljø?

Onsdag 2. desember samles rundt 50 deltakere fra Sverige og Norge hos TINE på Kalbakken i Oslo. Hensikten med møtet er å diskutere muligheten for å danne et skandinavisk kunnskapsmiljø for optimal og ressurseffektiv emballasjeutvikling. Det ser jeg virkelig frem til og jeg gleder meg til å tilbringe dagen med engasjerte og dyktige emballasjefolk.

Prosjektgruppen, som står bak invitasjonen, er representanter fra Karlstad Universitet (KaU), Paper Province, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nofima, Østfoldforskning og Emballasjeforeningen.

Kari-blid-e1438933620520

Kari Bunes

Navnet på prosjektet er Scandinavian Packaging Innovation Network (SPIN), og er et forprosjekt finansiert gjennom blant annet midler fra Interreg og partnerne i prosjektet. Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Forløperen til SPIN er det som tidligere het Nordic School of Packaging og ble igangsatt allerede i 2008. Dette ble også finansiert via midler fra Interreg, og hadde fokus på å få etablert et nordisk master- og doktorgradsprogram innenfor emballering. Prosjektet gikk over to perioder, men dessverre ble søkerantallet for lite til at studiet startet opp.

Selv om vi ikke lyktes med å få nok deltagere til dette studiet, er det studenter som tar emballasjefag og har dette som en del av sin masterutdanning på NMBU. I tillegg utveksler NMBU og KaU lærerkrefter på tvers av landegrensene i utvalgte timer. Ser vi tilbake, kan vi anta at uten Nordic School of Packaging-prosjektet ville ikke dette samarbeidet funnet sted.

Tanken med SPIN er ikke å etablere enda et nettverk. Nettverkene finnes allerede og samarbeidet mellom aktørene fungerer. Nå er spørsmålet om næringslivet ønsker, og ser, behovet for at aktørene videreutvikler samarbeidet på tvers av landegrenser for å løfte kunnskapsmiljøet om emballasjeutvikling  opp på et skandinavisk nivå.

Jeg leder også et annet nettverk på skandinavisk nivå, det heter Scandinavian Packaging Association (SPA). Foreningen har vært med i dette samarbeidet siden 1984. og med oss her har vi representanter fra den Finske Emballasjeforeningen, Teknologisk Institutt i Danmark og Innventia i Sverige.

Av og til er det greit å trekke pusten og løfte blikket – tenk hvilken enorm kompetanse som befinner seg i disse to miljøene, SPIN og SPA! Dette er kompetanse som er tilgjengelig for vårt nettverk og hvor vi relativt raskt kan koble aktører i dialog med hverandre.

Kari
Direktør
Emballasjeforeningen