Verden samles om mer systematisk bruk av emballasje

Når emballasjefagfolk fra hele verden samles på WPO-møter i Budapest denne uken, vil de få høre at bedre planlegging av emballasjebruken gir mer bærekraftig ressursbruk.

I perioden fra 22. til 26. mai 2016 skal den ungarske foreningen for emballasje og materialhåndtering, CSAOSZ, arrangere møter og konferanser i regi av World Packaging Organization (WPO).

Emballasjeforeningen er medlem i WPO og i skrivende stund til stede i Budapest.

Over 350 bransjefolk fra 34 land i fem kontinenter deltar på arrangementet. Blant dem er Glomma Papp som i kveld skal motta den eneste norske WorldStar-prisen i år for sin emballasje for returforsendelser for Bong Norge AS. Gratulerer med velfortjent pris!

Gjennom uken skal det arrangeres en rekke WPO-møter, mens en dagskonferanse, gallamiddag og utdeling av WorldStar avslutter årets WPO-kongress.  Det viktigste med disse møtene er å diskutere og utveksle erfaring, men også å enes om tiltak som kan føre til bedre emballasje og dermed mer bærekraftig utnyttelse av ressursene.

Bærekraftig bruk av emballasje
På konferansen “Packaging innovations for sustainability and safety” vil vi få høre ungarske og utenlandske foredragsholdere poengtere at bedre planlegging av emballasjebruken er den beste måten å sikre bærekraftig bruk av naturressurser og energi.

Skader på produkter på grunn av manglende eller feilaktig emballasje gir svinn av materialer og energi og påvirker hele produksjonskjeden. En fersk studie viser at matproduksjon har 10 ganger større påvirkning på miljøet enn emballasjen, og 1/3 av maten som produseres globalt, blir kastet.

Det trengs nye materialer, prosesser og emballasje for å gjennomføre en systematisk tilnærming til planlagt emballasjebruk.

Emballasjeoptimering har vært på agendaen i Norge siden midten av 90-tallet, og det er gledelig at også det legges vekt på en mer systematisk bruk av emballasje på det globale markedet. Det er fortsatt mye ugjort også i Norge.

En bransje i vekst

Kari Bunes, direktør Emballasjeforeningen

Kari Bunes, direktør Emballasjeforeningen

Det ble i 2015 brukt emballasje for 839 milliarder USD globalt, og forbruket vil vokse med 3,5 prosent årlig til 998 milliarder USD i 2020.

Det er en utfordring å kommunisere at denne veksten ikke nødvendigvis er et problem, siden mange fortsatt tror at emballasjen er den verste miljøutfordringen.  Emballasjens viktigste oppgave er å ivareta produktet, det er det dessverre altfor få som tenker over.

Vi har en jobb å gjøre med å forklare emballasjens helt essensielle betydning i et miljø- og samfunnsperspektiv

Det ungarske vertskapet for årets WPO-konferanse har gjort Henry Fords ord til sine egne, og jeg gjør dem gjerne også til mine:

«Å komme sammen er en begynnelse, å holde sammen er fremskritt, å jobbe sammen er suksess».

Kari