Næringsklyngen smartPACK er fortsatt i stabil vekst

– Vi får stadig nye bedrifter med, og nå er vi oppe i 36 partnere/medlemmer, fortalte prosjektleder Jørgen Ingeberg på en workshop i Ås 4. september

Næringsklyngen er nå i ferd med å sende en Arena-søknad til innovasjon Norge. For øvrig jobber han med å utvide klyngens dynamikk gjennom tillit og tverrfaglig samarbeid.

Skal utvikle smarte løsninger
– Jeg tror på samarbeid. Det gjør dere også, ellers hadde dere ikke sittet her, sa Ingeberg til klyngemedlemmer som var på workshop hos Nofima i Ås. Blant de nye medlemmene kan vi nevne BillerudKorsnäs, Skanem og Tronrud Engineering

Næringsklyngen smartPACK er opprettet for å utvikle bærekraftig emballering av mat og drikke i Norge fram mot 2025.

– Vi skal utvikle smarte løsninger som sikrer sikker og trygg mat og samtidig ivaretar hensynet til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar, sa prosjektlederen.

Fire arbeidsgrupper
Det er foreløpig opprettet fire arbeidsgrupper: Plast, Fiber, Smart teknologi og Holdbarhet & kvalitet. Det er foreløpig ikke oppnevnt leder av den siste arbeidsgruppen, men Plast ledes av Thomas Eie, Bama, Fiber ledes av Ruth Nilsen, Glomma Papp og Smart teknologi ledes av Hjalmar Vik.

Thomas Eie fortalte at arbeidsgruppe Plast ser på fornybar og gjenvinnbar emballasje, samt fossilfrie barrierer, med mer. Arbeidsgruppe Fiber har hatt oppstartsmøte, og nytt møte er berammet 30. oktober.

– Vi jobber med verdikjeden, blant annet med dokumentasjon og logging av temperaturer, fortalte Ruth Nilsen. Jørgen Ingeberg sier at det kan komme flere arbeidsgrupper dersom medlemmene ønsker det.

MFC
Flere foredragsholdere var hentet inn for å fortelle om pågående prosjekter. Først ut var Kristin Weel Sundby i Borregaard. Hun presenterte Exilva, som betyr «fra skogen» og er varemerket på selskapets barreiermaterial laget av mikrocellulosefibriller (MFC).

– Vi er først i verden med industriell produksjon av mikrocellulosefibriller, sa Weel Sundby.
Exilva har barriere mot olje og oksygen og finnes i to typer med litt forskjellige egenskaper. MFC har dårlig fuktighetsbarriere men kan kombineres med flere sjikt.

Materialet kan brukes i lim, belegg, personlig pleieprodukter, byggematerialer og jordbruk.

Fornybar i emballasje
Borregaard er med i to prosjekter der man ser på bruk av Exilva i emballasje:
* Pulpaktion – engangsemballasje til mat og elektronikk laget av papirmasse i støpte former
* Sherpack – papirbasert fleksibel emballasje som er biologisk nedbrytbar, fornybar og biobasert.

– Sherpack-prosjektet skal være ferdig i 2021, sa Kristin Weel Sundby.

UMV Coating Systems i Säffle bygger og bygger om beleggingsmaskiner. – Vi vil hjelpe folk å lage mer fleksible produkter med redusert forbruk av energi og plast, sa Per Emilsson fra UMV. Bedriften jobber også med fiberbaserte barrierebelegg.

Eirik Bergh fra Skanem fortalte om hvordan selskapet jobber med å erstatte bruken av liner som bærer på sine etiketter, da dette skaper mye avfall. – Det koster oss mange millioner å bli kvitt avfallet, som regnes som spesialavfall, fortalte han.

Fornybare ressurser vokser
Jorunn Nilsen fra Norner gikk gjennom dagens fornybare ressurser for å gi en pekepinn mot fremtidens emballasjematerialer. – Det er et stykke fram før fornybar plast kan erstatte all plast som brukes. Veksten er ganske stor, men totalvolumet er fortsatt lavt, konstaterte hun.

Store globale merkevarer som P&G, Coca-Cola og Unilever har gitt løfter om at deres emballasje skal være resirkulerbar i 2025. Et problem med resirkulert plast, er at den foreløpig ikke er tillatt i matkontaktmaterialer.

– I FuturePack-prosjektet ser vi på pyrolyse av plastavfall, der plasten brytes ned til sine opprinnelige komponenter og settes sammen på nytt. Slik plast vil kunne brukes til emballering av mat, sa Jorunn Nilsen. Men det er mye som må på plass før denne prosessen er klar til bruk.

Neste workshop i smartPACK skal arrangeres 22. november. Mer informasjon om klyngenettverket kan du få på Emballasjedagene 2018 og på www.smartpackinnovation.no