FuturePack-konferansen 17. oktober i Oslo

17. oktober arrangeres det en internasjonal konferanse i Oslo om plast  i en sirkulær økonomi. Her tar men for seg teknologi, forretningsstrategier og innovasjoner for økt plastgjenvinning.

Sted:   Stratos, på Youngstorget i Oslo
Dato:  17. oktober 2018
Tid:     09:00-16:00 etterfulgt av konferansemiddag

Påmelding her

På konferansen får du høre hvordan ledende selskaper og institusjoner arbeider for å utvikle og utnytte materialer for gjenvinning. Foredragsholdere fra Suez, Unilever, Fortum, Lund Universitet, Plastindustrien i Danmark, Østfoldforskning og Norner, med flere.

Over hele Norden og Europa gjennomføres nå flere prosjekter på plast i en sirkulær økonomi og materialgjenvinning. FuturePack er et stort norsk forskningsprosjekt på plastemballasje i sirkulær økonomi, der både mekanisk og kjemisk gjenvinning blir vurdert.

Prosjektet vil organisere en årlig konferanse fra 2018, og fokus på denne første konferansen vil være sirkulær økonomi og mekanisk materialgjenvinning. Intensjonen er å presentere et program av foredrag som dekker hele plastens verdikjede fra råstoff, emballasjeproduksjon, merkevarer, gjenvinning og regulativer.

– Vi ønsker å spesielt belyse utfordringer og muligheter på «hvordan og hvorfor» skal vi best gjenvinne plastemballasjen, forklarer organisator Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner.

FuturePack Conference Program

Les mer om prosjektet FuturePack her