Emballasjeforsk presenterte seg på Emballasjedagene

Både styreleder Helga Næs og Ole Jan Myhre fra Norner presenterte nyheter om Emballasjeforsk under onsdagens miniseminar på Emballasjedagene 2018.

Kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforening åpnet seminaret med å forklare at mange har lang til reise til Emballasjedagene og at de derfor kommer dagen før konferansen starter.

– For å gi disse et tilbud, har vi som regel arrangert bedriftsbesøk på onsdagen. Nå har vi vært i alle aktuelle bedrifter i Sandefjord, så i år ville vi gjøre noe annet, forklarte Krokann om bakgrunnen for miniseminaret.

Emballasjebransjen får ikke lenger drive med sitt i fred

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

Direktør Kari Bunes beskrev alle hendelsene i Norge og EU som har rystet en emballasjebransje som i alle år siden Emballasjeforeningen ble startet for snart 50 år siden har vært vant til å få holde på med sitt i fred.

Bransjeavtalene i Norge har vært så å si uendret siden 1998, men i januar ble de erstattet med en forskrift. I 2015 kom den første handlingsplanen om sirkulær økonomi, som ble fulgt opp med en norsk stortingsmelding (45) om samme emne i 2017. I 2018 kom EUs plaststrategi.

– Emballasjeforening ga innspill om marin forsøpling i 2016 og vi har vært med på innspill til departementet om engangsartikler i plast, fortalte hun.

Matvarer må ha høy kvalitet og lang holdbarhet

I Norge står matindustrien for cirka 70 prosent av emballasjebruken. Alle vil ha ferskest mulig produkter med lang holdbarhet.

– Det stiller krav til emballasjen som skal brukes på det norske markedet. Hvordan skal vi lykkes med å bruke mer gjenvunnede og fornybare material og samtidig ivareta kravene til emballasjens kvalitet?

Norge er et lite land med et lite volum å ta av, både når det gjelder resirkulering og antall produsenter. Kari Bunes kom derfor med følgende svar og konklusjon på sitt eget spørsmål:

– Vi må jobbe mer sammen både oppstrøms og nedstrøms, sa hun.

smartPACK 

Jørgen Ingeberg er prosjektleder i smartPACK

Næringsklyngen smartPACK er et eksempel på et slikt samarbeid, der 36 aktører jevnlig kommer sammen for å diskutere og utvikle nye og smartere måter å emballere matvarer på. Klyngen hadde nylig en workshop på Oslo MET, og du kan lese mer om denne her.

Sekretariatet for næringsklyngen smartPACK og Emballasjeforsk drives av Emballasjeforeningen, som nylig har opprettet to nye faggrupper for henholdsvis plast- og fiberemballasje.

Forum for sirkulær plastemballasje ble presentert av Ellen Behrens i Orkla ASA som en innledning til paneldebatten på torsdag. 

Fiberfokus

Stig Seljeseth, Tetra Pak og Fiberfokus

Stig Seljeseth, markedssjef i Tetra Pak, presenterte Fiberfokus, som nylig er etablert med en styringsgruppe bestående av:

  • Tommy Prøitz, Peterson
  • Stig Seljeseth, markedssjef i Tetra Pak
  • Brynjar Svarstad, utviklingssjef i Ranheim Paper & Board
  • Bjørn Ivar Larsen, markedsdirektør i Glomma Papp

– Visjonen for Fiberfokus er «emballasje for en grønnere fremtid». Vi er opptatt av å gjøre emballasje mer og mer miljøvennlig. Samtidig ser vi at det er behov for mer kompetanse i markedet, spesielt hos forbrukere, fortalte Seljeseth.

Industrien har selvfølgelig nødvendig kompetanse, og gjennom forbrukerrettet publisering på sosiale medier vil Fiberfokus gå ut med faktabasert informasjon.

Matvarer trenger også plastemballasje

Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk

Helga Næs er styreleder i Emballasjeforsk og til daglig Forskningssjef for Trygg og holdbar mat i Nofima Mat. Hun rådet Fiberfokus til å være forsiktig på å snakke ned plast for å fremme fiber, siden matindustrien fortsatt er avhengige av plast, noe hun la frem håndfaste beviser på.

– I kjøletemperatur kan går degraderingen saktere, men i butikk er ikke temperaturen ideell. En del produkter klarer seg derfor ikke uten plastemballasje. Men ved hjelp av forskning kan man kanskje finne ut hvordan man kan klare seg med mindre av dem, sa Næs.

Emballasjeforsk har et styre med 12 representanter fra industri og forskningsinstitutter, og cirka 25 medlemsbedrifter. Nettverket arrangerer seminarer og workshops for å skape møteplasser der forskningsbehov kan identifiseres.

Emballasjeforsk samarbeider med forskningsmiljøet i Karlstad-regionen, Paper Province. Og det kan se ut som om alt oppstyret rundt emballasje, har ført til større innsats for å lage bedre og mer sirkulær emballasje.

Det forskes stadig mer

Enkelte matvarer klarer dagens butikker svært dårlig uten emballasje.

– Siden 2014 er omsetningen i kroner doblet., noe vi er veldig fornøyd med. Og vi har fortsatt en viss økning. Størst økning i brukerstyrte prosjekter, der industrien bidrar med 15 prosent selv, sa Næs.

Hun fortsatte deretter med en presentasjon av pågående forskningsprosjekter. Optimal Packaging for Reduced Food Waste ble avsluttet i fjor og involverte en rekke av medlemmene i Emballasjeforsk. Prosjektet viste blant annet at folk under 35 hyppigere velger emballert grønt og frukt, mens de over 35 helst vil ha produkter uten emballasje.

– Vi har prøvd å informere tydelig på emballasjen om at holdbarheten er lenger med emballasje, uten at det har gitt noen effekt, sa Næs.

Nye forskningsprosjekter i Emballasjeforsk

I prosjektet SeaPack (se egen omtale), som ledes av SalMar, skal man blant annet forsøke å bruke gjenbruksemballasje i stedet for engangsemballasje. Dessuten har det vært gjort vellykkede forsøk med å redusere tykkelsen på pakkefilmen, uten at det går utover holdbarhet og kvalitet.

REforReM er et prosjekt for redusert matsvinn gjennom riktig emballering som ble avsluttet i 2017. Nå kommer en videreføring av prosjektet som heter ReducePack.

Ole Jan Myhre er markedssjef i Norner, som er dypt involvert i forskningsprosjektet FuturePack. De hadde nylig en internasjonal konferanse om prosjektet i Oslo, og det blir ny konferanse både i 2019 og 2020.

Ole Jan Myhre, Norner

Terminus er et nytt EU-prosjekt om gjenvinning av flerlags plastemballasje via enzymatisk nedbrytning. Tetra Pak er med. Flerlagsemballasje kan ikke gjenvinnes i dagens systemer, men blir likevel mye brukt som matemballasje fordi den kan designes for de egenskapene man er ute etter.

I prosjektet som starter på nyåret vil man teste et bionedbrytbart PUR-basert lim til å binde de forskjellige sjiktene sammen med kartong eller PE. Hvis bindesjiktet går i oppløsning, vil man lett kunne skille de forskjellige materiallagene fra hverandre.

– Dette er et spennende og stort prosjekt som vi gleder oss til å komme i gang med, sier Ole Jan Myhre.

TREMM er et prosjekt som nettopp har startet. Initialene står for: Trygg Emballering Mat og Migrasjon og bygger videre på prosjekt Kjemikalier i Matemballasje (KIM).

– Mens KIM tok for seg plast, skal vi nå ta for oss trykkfarger og lim, gjennom å kartlegge kjemikaliebruk og utvikle analysemetoder, blant annet, sa Myhre.

Med i prosjektet er Orkla, Hoff, Elopak, Tommen Gram, SCG, Nofima og Norner