Vartdal Plastindustri med i sirkulært pilotprosjekt for EPS

Vartdal Plastindustri, ZERO og EPS-foreningen vil i et felles prosjekt etablere en sirkulær verdikjede for EPS.

Sammen med Zero og EPS-foreningen vil Vartdal Plastindustri etablere en pilot med full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS.

Hensikten med prosjektet er å etablere sirkulær bruk av EPS, et material som brukes som isolasjonsmateriale og i emballasje for transport av fisk, blant annet.

Les om prosjektet