Oslo har fått sitt eget regionale forskningsfond

RFF Oslo har lagt ut utlysninger for blant annet innovasjonsprosjekter.


Regionalt forskningsfond Oslo (RFF Oslo) ble etablert våren 2020 og har som mål å styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft.

– RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning, opplyser Anne Solheim, spesialrådgiver i Regionalt Forskningsfond Oslo.

RFF Oslos prioriterte områder er:

 1. FoU i næringslivet innenfor
 2. Miljøteknologi
 3. Energiteknologi
 4. Sirkulærøkonomi
 5. IKT og digitalisering
 6. Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
 7. Bærekraftig tjenesteyting

     2. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

 • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
 • Oppvekst og kunnskap
 • Helse- velferd, og omsorgssektoren
 • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester

RFF Oslo nå lagt ut tre utlysninger:

 • Kvalifiseringsprosjekter er RFF Oslos forprosjekter og det kan tildeles kr 100-350 000 i støtte per prosjekt.  Selve utlysningen er på 7 millioner kroner.
 • Regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor er hovedprosjekter, og det kan tildeles kr 1 -2,5 millioner i støtte per prosjekt. Selve utlysningen er på 18 millioner kroner.

Tema for utlysningene er de prioriterte områdene nevnt over, og i tillegg tema relevant for pandemi (korona).

– Vi oppfordrer private og offentlige aktører som har aktuelle FoU-utfordringer og prosjekter til å gjøre seg kjent med RFF Oslo, skriver Anne Solheim i en epost. Utlysningene er lagt ut via fondets hjemmeside: https://www.regionaleforskningsfond.no/Oslo/