Resultater fra Task 1.2 i prosjektet PacKnoPlast er publisert av Norsus.

Task 1.2 kartlegger og karakteriserer forskjellige alternativer for avfallshåndtering av husholdningsplast som har kommet frem til gjenvinningsfabrikker.

PackNoPlast har søkelys på plastemballasje for matvarer, noe også arbeidet i denne rapporten har fokusert på.

Rapporten presenterer også best tilgjengelig kunnskap om verdikjeden for matemballasje i plast i Norge. Potensielle tap av makro- og mikroplast i verdikjeden er presentert, basert på litteraturstudier og analyser av massebalanser.

I tillegg beskriver rapporten de parameterne som påvirker kvaliteten på plasten som kommer til gjenvinningsfabrikkene. Norsus har ikke samlet nye data, men basert rapporten på eksisterende datakilder.

PacKnoPlast har som mål å utvikle et kunnskapsbasert verktøy for valg av emballasjematerialer for pakking av matvarer.

Last ned og les rapporten.