Årsmøte med fagseminar i Emballasjeforsk 9. juni

Emballasjeforsk innkaller til årsmøte med fagseminar 9. juni fra 12:00 – 13:30. Arrangementet gjennomføres digitalt på Teams.

I fagseminaret blir det et innlegg om Avfallsforsk ved seniorforsker Kari-Anne Lyng i NORSUS, mens SINTEF vil presentere EU-prosjektet Plast-i-Circle, som nylig ble avsluttet.

Sakliste til årsmøtet

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. To til å underskrive protokollen
  3. Årsrapport for 2020
  4. Årskontingent – foreslås uendret
  5. Handlingsplan 2021
  6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen