Nye krav til emballering gir økt behov for forskning

Matproduksjonen må øke og matsvinnet må ned, samtidig som kravene til emballasjen skjerpes. Dette krever mer forskning, og Emballasjeforsk bidrar gjerne.

– Vi kan lytte til utfordringer knyttet til emballasje og emballering og se på løsninger sammen med bedriftene utfra de behov de har, sier leder i Emballasjeforsk, Helga Næs.

Utfordringer må løses med forskning
Den globale befolkningsøkningen innebærer at matproduksjonen må øke, også i Norge. Videreforedling av fisk i Norge kan økes ved hjelp av automatisering og bedre emballasje.

Også grønnsaker kan holdes friske lenger ved hjelp av emballasje.

– Dessuten kan emballasje bidra til å redusere matkastingen, sier Helga Næs.

– Vi initierer forskning på emballering, både når det gjelder pakkemetoder og produkter. Hittil har vi forsket mest på næringsmidler, men flere og nye medlemmer vil kunne påvirke hva vi skal drive med, sier Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk.

Deltar i innovasjonsprosjekter
Forskningsnettverket Emballasjeforsk har i dag 20 medlemsbedrifter som enten produserer eller bruker emballasje, er utstyrsleverandører eller driver med handel. Nå ønsker de flere medlemmer.

Emballasjeforsk deltar også i innovasjonsprosjekter med mål om å jobbe for økt verdiskaping og kvalitet, forlenget holdbarhet, bedre materialer, smartere løsninger, ny design og bedre sporbarhet gjennom emballeringskjeden.

Emballasjeforsk har som delmål å være den foretrukne møteplassen når det gjelder å identifisere behov, initiere FoU-prosjekter og formidle trender og forskningsresultater.

De skal være drivkraft og kontaktpunkt for forskning overfor ulike finansieringskilder og videreutvikle/utvide samarbeidet med relevante aktører.

Gjennomslag hos Forskningsrådet
– Vi har spilt inn tematikk og fått gjennomslag for flere prosjekter gjennom kontakt med Forskningsrådet og tidligere FHL, sier Næs.

Den globale befolkningsøkningen innebærer at matproduksjonen må øke, også i Norge. Videreforedling av fisk i Norge kan økes ved hjelp av automatisering og bedre emballasje. Også grønnsaker kan holdes friske lenger ved hjelp av emballasje.

– Dessuten kan emballasje bidra til å redusere matkastingen, sier Helga Næs.

Per i dag pågår en rekke prosjekter i regi av Emballasjeforsk, som BioPakk, FoodPack, Nanobarrierer, KIM, Teknofrukt, FreshPack, Eco-Berrie, Flextag og REforRem, med flere.

Hva kan så Emballasjeforsk bidra med til nye medlemmer?
– Vi kan lytte til utfordringer knyttet til emballasje og emballering og se på løsninger sammen med bedriftene utfra de behov de har, sier Helga Næs.

– Vi kan også bidra til innovasjon og økt lønnsomhet gjennom forskning og utvikling ved å skaffe midler gjennom offentlig finansieringskilder og å koble bedriftene til FoU-miljøet. Det gir også bedre tilgang til forskningsresultater, sier Helga Næs som oppfordrer nye medlemmer til å bruke nettverket.

Emballasjeforeningen har sekretariatet for Emballasjeforsk.

Mer informasjon om Emballasjeforsk finner du på www.emballasjeforsk.no