smartPACK: Fremtidens løsninger krever vilje til forandring

På en workshop for forskningsprosjektet smartPACK, ble deltakerne utfordret på å bli flinkere til det de ikke liker: Forandring.

– Forandring fryder ikke, fastslo Klaus Røiri fra selskapet Innoco som var leid inn for å inspirere deltakerne i smartPACK til å tenke utenfor sine vante baner. Røiri nevnte flere eksempler på sjefer som har gjort ukloke valg, som å takke nei til the Beatles, før han nevnte egne erfaringer.

Ny sjef ga forandring

Klaus Røiri utfordret bedriftene til å bli flinkere til å forandre.

– Jeg har en fortid i selskapet Tomra, der vi var veldig fornøyd med datidens panteautomater, selv om kunden klagde på at flaskene veltet. En ny maskin eliminerte dette problemet helt, men det skjedde først da en ny sjef tok tak i problemet.

En annen ting er hvordan vi tar tak i et problem når vi først har bestemt oss for å gjøre noe med det. De aller fleste vil velge å fokusere på løsningen i stedet for å definere behovet.

Røiri siterte Albert Einstein som sa at hvis man får en time på å redde verden, bør man bruke 55 minutter på å definere problemet og 5 minutter på løsningen.- Vi har lansert begrepet «Learning by tryning», som ikke alle bedrifter er åpne for. Vi mener man faktisk bør gi premie til dem som tør å feile.

Gruppearbeid

Jørgen Ingeberg er deltidsansatt i Emballasjeforeningen som prosjektleder for smartPACK

Etter denne innledningen lanserte seks bedrifter sine utfordringer, som deretter skulle diskuteres i gruppearbeid. Prosjektleder Jørgen Ingeberg forteller at tilbakemeldingene på workshopen som ble holdt hos Nofima i Ås hittil har vært gode, og at det stadig nye deltakere kommer til.

– Neste workshop blir i februar 2018, men vi får komme tilbake til den eksakte datoen, sier han.

smartPACK er en næringsklynge som skal legge til rette for innovasjon og utvikling av smarte emballerings- og distribusjonsløsninger. I klyngen inngår bedrifter, organisasjoner, offentlige aktører og akademia i Akershus, Oslo og Østfold i et samarbeid om morgendagens emballasje og distribusjon.
I alt er 30 bedrifter, organisasjoner og fylkeskommuner med i prosjektet.

smartPACK er et av 23 pågående prosjekter initiert av Emballasjeforsk, og sekretariatet for både smartPACK og Emballasjeforsk drives av Emballasjeforeningen.

Les mer om prosjektet her.