Cellulose erstatter plast i fremtidens plastmateriale

Interreg-prosjektet PlastiCel har som mål å utvikle nanocellulose- og cellulosekompositter med barriere og isolerende egenskaper som kan erstatte plast.

Hovedaktørene bak prosjektet er RISE PFI, Mittuniversitet og MoRe Research. Målsettingen er å utvikle biobasert emballasje som holder for langtransport og blant annet kan brukes til fisketransport.

Kompositter av cellulose/nanocellulose

Fremtidens fiskekasser kan bestå av temperaturisolerende komposittmaterialer av cellulose/nanocellulose. Materialene har gode barriereegenskaper mot fukt og luft.

I tillegg bestrykes emballasjen med en tynn film av plastifisert cellulose og nanocellulose som gir barriere mot oksygen.

En skumformet kjerne av plastifisert cellulose og nanocellulose gir isolerende egenskaper som opprettholder lav temperatur i emballasjen under transport. I løpet av prosjektet skal man øke kompetansen om materialene, produsere emballasje i pilotskala og utvikle demonstratorer.

Vil erstatte fossilbasert plast
– Ved Mittuniversitetet driver vi grunnleggende forskning om cellulosekompositter og nanocellulose, sier Magnus Norgen, professor i kjemiteknologi.

– Vi gleder oss til samarbeidet og håper at vi til sammen med våre partnere kan fordype forskningen ytterligere. Samtidig vil vi utvikle nye produkter som kan erstatte fossilbasert plast i samfunnet.

– For å redusere store menger av det plastavfallet som havner i verdenshavene, er det viktig å bytte ut plast i alle applikasjoner der det er mulig, sier Malin Brodin, prosjektansvarlig ved RISE PFI.

Biologisk nedbrytbart alternativ
Cellulose er biologisk nedbrytbart og en bra alternativ råvare til plastfilm og isolerende skum som brukes i emballasje. PlastiCEl-prosjektet er på linje med flere andre prosjekter ved RISE PFI, og gjennom nært samarbeid med svenske forskningspartnere håper man å finne nye løsninger.

– PlastiCel er ytterligere et nanocelluloseprosjekt der vår eksperimentpapirmaskin blir viktig for å produsere interessante prøver med nanocellulose som en viktig komponent, sier Maria Edblad, prosjektansvarlig MoRe Research.

Maskinen er ved hjelp av tekniske modifiseringer tilpasset forsøk med nanocellulose, noe som gjør den interessant i en lang rekke prosjekter.

– I og med den store interessen for å kunne skalere opp bruksområder med nanocellulose har den fått en real renessanse, avslutter Edblad.

Svensk-norsk forskningsprosjekt

Prosjektgruppen for PlastiCel (fra v.): Ulrika Andreasson (SCA), Magnus Norgren (Miun), Maria Edblad (MoRe Research), Kristin Syverud (RISE PFI) och Bo Westerlind (Miun). Foto: Anna Svedberg.

PlastiCel er et svensk-norsk forskningsprosjekt med forskere fra RISE PFI, Mittuniversitetet og MoRe Research.

Industripartnere er SCA, Domsjö Fabrikker, Essge-Plast, Ranheim Paper & Board, Tommen Gram og BeWi.

Prosjektet finansieres med støtte fra EUs regionale utviklingsfond Interreg.