Årsmøte i Emballasjeforsk 13. april

Sett av datoen 13.april for fagseminar og Årsmøte i Emballasjeforsk. Vi kommer tilbake med sted for arrangementet, men programmet for fagseminaret er klart.

Årsmøte med fagseminar avholdes fredag 13. april kl. 09:30-14:00.
På fagseminaret vil vi blant annet få høre om:

Utvikling av gjenvinnbar og miljøvennlig plastemballasje – Futurepack
ved rådgiver Siw Bodil Fredriksen, Norner

Emballasjeprogrammet PackMan
– et strategisk analyseverktøy for bedrifters emballasjebruk og valg av mer miljø (klima)- og ressurseffektiv emballasje, sett i et verdikjedeperspektiv
ved forsker Aina Stensgård, Østfoldforskning

Årsmøte – dagsorden:

    1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
    2. To til å underskrive protokollen
    3. Årsrapport for 2017
    4. Årskontingent – foreslås uendret
    5. Handlingsplan 2018
    6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

14:00   Slutt