Invitasjon til workshop; «Trender i netthandel – Betydning for fremtidens emballasjeløsninger» fredag15. juni

På vegne av styret i Emballasjeforsk har vi gleden av i invitere deg til et miniseminar og workshop om netthandel og hvordan dette kan påvirke emballasjeløsningene.

Målsetningen med denne workshopen er å gi faglig påfyll med diskusjoner om temaet, trender og behov for emballasjeutvikling og forskning på dette teamet.

Tid: 15. Juni kl 10.00 – 14:30
Sted: Sintef Oslo (Forskningsveien 1)

Ja, jeg vil delta

Vi har vært heldige å få både Kolonial og Komplett til å komme for å fortelle om deres erfaringer og tanker om dette.

Agenda: 

  • 1000 – 1015 Velkommen
  • 1015 – 1050 Innlegg fra kolonial.no
  • 1050 – 1130 Innlegg fra komplett.no
  • 1130 – 1215 Lunsj
  • 1215 – 1230 Innledning – workshop
  • 1230 – 1400 Workshop
  • 1400 – 1430 Oppsummering og avslutning

Møtelokalet setter en begrensing på antall deltakere. Påmelding og bekreftelse blir derfor etter «først til mølla» prinsippet.

Meld deg på her