Kravene til emballasje gir medvind for Emballasjeforsk

Helga Næs, styreleder i forskningsnettverket Emballasjeforsk

Styreleder Helga Næs i Emballasjeforsk fortalte om utviklingen i Emballasjeforsk og nye prosjekter på Emballasjedagene 2019.


Emballasjeforsk seiler i medvinden fra kravene om sirkulær og bærekraftig emballasje. – Dette krever forskningsbasert kunnskap. Emballasjeforsk skal kommunisere viktige forskningsresultater som kan være til nytte for alle aktører i emballasjens verdikjede, sa Helga Næs.

Alvhild Hedstein fortalte om PacKnoPlast og ReducePack

Hun hadde med seg Alvhild Hedstein, direktør for bærekraft og innovasjon, BAMA, som fortalte om flere prosjekter der BAMA Gruppen er prosjekteier.

PacKnoPlast er nettopp startet med formål om å utvikle et beslutningsverktøy for valg av riktig matemballasje, fortalte hun.

– I ReducePack ønsker man å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje, og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten.

Marit Kvalvåg Pettersen fortalte om forskningsprosjektet SeaPack.

Seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima steppet inn for Pål-Georg Storø i Salmar for å fortelle om bærekraftig emballering av sjømat. Salmar deltar i SeaPack-prosjektet der de blant annet har redusert plastforbruket med 27 tonn ved å bruke tynnere plast.

– Vi har sett på store deler av verdikjeden for å få økt utnyttelse av fiskeråstoffet og effektiv produksjon av både forbruker- og distribusjonsemballasje.

Emballasjedagene ble arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord 14.-15. november 2019

Her ser vi forskningsvolumet per år siden 2010.