Norner har løst mysteriet med plastpellets i Oslofjorden

-Vi er glade for engasjementet industrien har vist for å få løst denne saken, sier Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling hos Norner. Foto Tom Riis.


Lekkasje fra en skadd container er trolig årsaken til at det dukket opp plastpellets på strendene på begge sider av de ytre delene av Oslofjorden i mars 2020.

Den 16 mars ble det meldt om funn av plast pellets ved Hankø, og senere ved flere andre steder langs Oslofjorden.

– Samarbeidet mellom partnerne i Operation Clean Sweep har vært avgjørende for at vi raskt har klart å oppklare denne saken. Vi er glade for engasjementet industrien har vist for å få løst denne saken, sier Thor Kamfjord, direktør for bærekraftig utvikling hos Norner.

Operation Clean Sweep

På oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd har forskningsselskapet Norner analysert pelletene.

I etterkant av analyseoppdraget kartla Norner hvilke europeiske plastkvaliteter som kunne være koblet til utslippet og mobiliserte partnerne i det globale programmet Operation Clean Sweep, som er utviklet av industrien for å hindre utslipp av plastråstoff til natur og miljø.

Det er svært sannsynlig at en skade på en container under sjøtransport natt til 23. februar er årsak til disse funnene.

Et intensivt og effektivt samarbeid mellom industriaktørene har resultert i oppklaring av saken og etter all sannsynlighet så kommer utslippet fra denne skadde containeren.

Politiet ble orientert om hele hendelsesforløpet og involverte parter tirsdag 26. april og er i gang med å fullføre etterforskningen.

Gjennom analyser av plastpelletene og undersøkelser i sitt nettverk fant Norner ut av mysteriet med plastpellets på strendene i Oslofjorden. Foto Tom Riis.

Skip i hardt uvær

Den 22. februar 2020 gikk et skip lastet med blant annet 26 tonn polypropen fra Rotterdam i Nederland til Tananger i Norge. Skipet eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management. Plast-råstoffet var produsert av Ineos og skulle til den norske plastrørprodusenten Pipelife i Surnadal.

– Natt til den 23 februar ble skipet M/V Trans Carrier utsatt for kraftig uvær. Mannskapet observerte at det var slått hull på en av containerne om bord, og at polypropen-pellets hadde lekket på dekk og sannsynligvis også sjø, sier Ole Sævild i Sea-Cargo

Kystverket i Norge ble samme dag varslet om skaden på containeren og lekkasjen av plast pellets til sjø. Den skadede containeren ble satt i land i Tananger den 24 februar. Politiet har i tråd med gjeldende regelverk tatt beslag i den skadede lasten. Det er politiet som foretar veiing og kontroll av containeren for å klargjøre hvor stor andel av lasten som har havnet i sjøen.

Skal ikke forekomme

– Skader på containere under transport på sjø skal ikke forekomme. Været natt til 23 februar var svært krevende, og jeg er glad for at mannskapet raskt fikk oversikt over situasjonen og at rutiner og regelverk for varsling om skade ble fulgt. Sea Cargo har kontakt med forsikringsselskap og myndigheter angående opprydningsarbeid sier Ole Sævild.

Både Rotterdam Havn, råstoffprodusenten Ineos, mottakeren av polypropen pelletene, Pipelife i Norge, og Norner er deltakere i det globale programmet «Operation Clean Sweep» som arbeider for å hindre utslipp av plastråstoffer til naturen.