Norge henter rekordbeløp fra EU til forskning på klima, miljø og energi

John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskingsrådet.

I hard konkurranse med aktører fra hele verden har norske forsknings- og innovasjonsmiljøer fått innvilget over 11 milliarder kroner fra EUs forskningsprogram.


Ifølge Forskningsrådet kan det rekordhøye beløpet bli enda høyere i årene som kommer. Det skyldes at Norge har verdensledende kompetanse på klima, miljø og energi, som er EUs satsingsområder.

11 milliarder kroner sprøytet inn i norske prosjekter
Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister.

85 prosent av Horisont-2020-midlene er nå fordelt, og over 11 milliarder kroner er sprøytet inn i norske forsknings- og innovasjonsprosjekter, Dette er forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, godt fornøyd med.

– EØS-avtalen gir oss tilgang på verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, og jeg er stolt over at mange norske aktører er i verdensklasse og ettertraktet som partnere i europeiske prosjekter, sier han i et nyhetsbrev fra Forskningsrådet.

– Vi henter hjem et rekordhøyt beløp. Pengene bidrar til å sikre norske arbeidsplasser, samtidig som det løser store samfunnsutfordringer.
Til klima- og miljøtiltak har norske aktører mottatt 105 millioner euro, mens energiprosjekter har mottatt 151 millioner euro. 48 prosent av søknadene av støtten til klima og miljø har gått til prosjekter med norsk deltakelse.

Norsk deltakelse en suksess
Næringsminister Iselin Nybø

– Den norske deltakelsen har vært en suksess. Returandelen har økt, vi henter hjem mer penger enn noen gang og en stadig større andel går til næringslivet. Dette lover bra for omstilling av norsk nærings- og samfunnsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

SINTEF har hentet mest av de 11 milliardene som er innvilget gjennom Horisont 2020 til norske forsknings- og innovasjonsmiljøer, med cirka 1,5 milliarder kroner. Deretter følger Universitet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen og Borregaard.
Administrerende direktør  i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, mener at det er enorme muligheter for Norge i kommende EU-utlysninger.

 EUs nye forskningsprogram, Horisont Europa, vil være verdens største forsknings -og innovasjonsprogram. Her er det enorme muligheter for norske forsknings- og innovasjonsaktører, ifølge John-Arne Røttingen.

– EUs nye forskningsprogram, Horisont Europa, vil være verdens største forsknings -og innovasjonsprogram. Her er det enorme muligheter for norske forsknings- og innovasjonsaktører. Erfaringen vår er at de som benytter seg av våre kurs  og  eksperter har større sjanse for å lykkes.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om å hjelpe bedrifter å finne EU-utlysninger som passer den enkelte bedriften og bistår samtidig med midler og eksperthjelp i søknadsprosessen.