Norsk-finsk forskningsavtale på ingeniør- og teknologifelt

Avtalen som er inngått skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere.

Forskningsrådet og Academy of Finland har signert en bilateral avtale som skal fremme samarbeid mellom norske og finske forskere.

 – Med dette blir det enda enklere for norske forskere å få tilgang til forskningsfinansiering utenfor Norge, skriver Forskningsrådet i sitt nyhetsbrev.

Organisasjonene skal gjensidig finansiere både den finske og den norske samarbeidspartneren i bilaterale samarbeidsprosjekter.

Det betyr at norske forskere som samarbeider med en institusjon i Finland kan motta finansiering fra AKA, samtidig som finske forskere, som søker sammen med en norsk prosjektleder, kan motta finansiering fra Forskningsrådet.

Money Follows Cooperation-ordningen

Avtalen er knyttet til den såkalte «Money Follows Cooperation» ordningen.

Den sikter på å styrke norske forskningsmiljøer ved å gi dem adgang til samarbeid med de beste utenlandske forskere, samt enkel tilgang til forskningsfinansering utenfor Norge.

Forskningsrådet har tidligere inngått tilsvarende avtaler med Sveits, Nederland, Sør-Korea og Japan.

– Med denne nye avtalen med Finland håper vi å legge til rette for at enda flere norske forskere søker finansiering i utlandet, sier Eivind Hovden, avdelingsdirektør i Forskningsrådets avdeling for internasjonalisering.

Les mer om samarbeidet