Funn fra PacKnoPlast bidrar i MarILCA-prosjektet

MariLCA skal integrere mulig miljøpåvirkning fra marin forsøpling. Funn fra PacKnoPlast skal bidra inn i dette prosjektet.

MarILCA – Marine Impacts in LCA – skal integrere mulig miljøpåvirkning fra marin forsøpling, spesielt plast, i LCA-resultater.

Dette vil føre til et mer sammensatt bilde av mulig miljøpåvirkning for å kunne identifisere kompromisser forbundet med bruk av plast og andre materialer i et produktsystem. Prosjektet skal gå fra 2019-2025 og er initiert av forskere fra NTNU, PUCP og CIRAIG.

PacKnoPlast er et treårig prosjekt som skal utvikle et kunnskapsbasert og objektivt beslutningsverktøy for bærekraftig matemballasje. Utfra produktets natur og emballasjens funksjonelle krav, vil verktøyet kunne gi svar på hva som er riktig emballasjemateriale.

Dette skal bidra til å begrense plastbruk ved at plast kun velges når det er bevist at det er best av hensyn til matsvinn, klimafotavtrykk og avfall.

NORSUS er faglig hovedansvarlig for PacKnoPlast, og i samarbeid med NIVA og NIBIO, vil funn fra dette prosjektet bidra i MariLCA-prosjektet.