To nye medlemmer ble valgt inn i styret i Emballasjeforsk

Aina Elstad Stensgård og Benedikte Willeke Romen.

Aina Elstad Stensgård og Benedikte Willeke Romen ble valgt inn som nye styremedlemmer under årsmøtet i Emballasjeforsk 9. september.

Aina Elstad Stensgård er forskningsleder i Norsus, og representerer dermed forskningsinstitusjonene, mens Bendikte Willeke Romen er Fagleder Emballasje i TINE ASA, emballasjebrukende industri.

Du vil kunne lese mer om de nye styremedlemmene i nyhetsbrevet fra Emballasjeforsk som snart skal sendes ut.

96 millioner kroner i forskningsvolum

Emballasjeforsk består for tiden av 22 medlemmer, og 21 pågående forskningsprosjekter representerer hele 96 millioner kroner i forskningsvolum.

Helga Næs ble gjenvalgt som styreleder i Emballasjeforsk

Blant prosjektene kan vi nevne PacKnoPlast, der navnet er en forkortelse for «Packaging Knowledge Plastic». Innovasjonsprosjektet er treårig og ble bevilget 5,3 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet i 2019.

Prosjektet eies av BAMA, og NORSUS er faglig hovedansvarlig. Nofima, Norner, NIVA og NIBIO er med som forskningspartnere.

 I tillegg bidrar Q-meieriene, Gartnerhallen, Norwegian Plastic recycling (Noprec), ROAF, Grønt Punkt Norge, Emballasjeforeningen, Miljøstiftelsen Bellona, No Waste, VESAR, Lindum, De Paauw Recycling og Forum for Sustainability through Life Cycle Innovation (FSLCI)

Kunnskapsbasert beslutningsverktøy

Målet med prosjektet er å utvikle et kunnskapsbasert og objektivt beslutningsverktøy for bærekraftig matemballasje. Utfra produktets natur og emballasjens funksjonelle krav, vil verktøyet kunne gi svar på hva som er riktig emballasjemateriale.

Dette skal bidra til å begrense plastbruk ved at plast kun velges når det er bevist at det er best av hensyn til matsvinn, klimafotavtrykk og avfall.

REDUCEPACK

REDUCEPACK er et prosjekt som eies av BAMA. Målet er bærekraftig matemballering med redusert bruk av plast og mer bruk av gjenvinnbare materialer. Innovasjonsprosjektet er brukerstyrt og finansiert av Forskningsrådet.

Målet med prosjektet er å redusere plastforbruket og de miljømessige utfordringene knyttet til plast. Samtidig skal emballasjens funksjonsevne ivaretas: bevare kvalitet og unngå/ redusere matsvinn.

Styret i Emballasjeforsk per 09. september 2020:

Styrets leder:           Helga Næs, Nofima
Styrets nestleder:    Åse Øygarden, BAMA
Styremedlem:          Benedicte Romen, TINE ASA
Styremedlem:          Jan Brunborg, Bewi Tommen Gram
 Styremedlem:         Kjersti Trømborg, Orkla Foods Norge
Styremedlem:          Mounir El’mourabit, Vartdal Plastindustri
Styremedlem:          Ole Jan Myhre, Norner
Styremedlem:          Philip Reme, RISE PFI
Styremedlem:          Einar Assved Storeide, Unil
Styremedlem:          Bjørn Ivar Larsen, Glomma Papp
Styremedlem:          Rudie Spooren, SINTEF
Styremedlem:          Aina Stensgård, Norsus

Se listen over pågående forskningsprosjekter