Norner skal gi nytt liv til blandet plast fra e-avfall, bygg og bilvrak

Norner leder en av arbeidsgruppene i EU-prosjektet NONTOX der formålet er å utforske resirkulering av plast til gjenbruksapplikasjoner av høy verdi.

Prosjektet er rettet mot tre avfallsstrømmer:

  • WEEE – avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr
  • C&DW – bygge- og rivningsavfall
  • ELV – Avfall fra utrangerte kjøretøy

Blandede plaststrømmer med mindre enn 90 prosent av en spesifikk polymertype kan berikes med løsemiddelet CreaSolv for å rense og separere strømmene. Plaststrømmer med høy andel av en plasttype og lavt innhold av flammehemmere behandles med Extruclean. Sidestrømmer i begge disse prosessene, og plastavfallsfraksjoner som ikke er i målgruppen, blir behandlet med TCC-prosesser.

Økt resirkulering av plast forbedrer økonomien i gjenvinningsprosessen, og det er mulig å øke kvaliteten på resyklatet gjennom riktig design av material og produkt. NONTOX jobber med å utvikle materialer med resirkulert innhold og produkter som er designet for dagens tilgjengelige og økonomisk gjennomførbare separasjonsteknologi.