SINTEF arrangerte avslutningsseminar om PlastiCircle

20 eueopeiske organisasjoner, blant dem SINTEF i Norge, har samarbeidet om å gjenoppfinne måten plastemballasje behandles på i forskningsposjektet PlastiCircle.

Avslutningsseminaret for PlastiCircle, som fikk støtte av EUs Horisont 2020 og startet i 2017, ble arrangert 14. april. Prosjektet har avdekket nye metoder for innsamling, transport, sortering og gjenvinning av plastemballasje.

– Bruken av jomfruelige plastmaterialer kan reduseres betydelig ved å øke kvaliteten på resirkulert plast, så Åge Gelein Larsen, seniorforsker i SINTEF Industri under avslutningsseminaret.

Pilotprosjekter

Åge Gelein Larsen

Prosjektet har utviklet og gjennomført pilotprosjekter med smarte containere for å øke innsamlingen av plastavfall, kostnadseffektive transportsystemer for avfall koblet til skybaserte IoT-plattformer, optisk sorteringsteknologi og nye produkter laget av resirkulert plast.
Johnny Stuen, Produksjonsdirektør hos Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, fortalte at de har testet smart teknologi siden starten i 2017. Han kunne fortelle at mye har skjedd siden de blå posene ble innført i 2009.

Vi har blant annet innført en Oslo-nøkkelen for plast til alle Oslo-beboere, digital ID for gjenbrukbare materialer og RFID på avfallsbeholdere. På nettsidene vil en chatbot hjelpe brukerne, forklarte han.
I sorteringsanleggene bruker etaten kameraer for bildegjenkjenning av innholdet i 5,8 millioner poser hvert år.

Flere europeiske byer har deltatt i prosjektet: Utrecht i Nederland, Alba Julia i Romania og Valencia i Spania. Utrecht er ifølge Frank Donkers, information Advisor, Municipality of Utrecht, den raskest voksende byen i Nederland samler inn og behandler 3.000 tonn emballasje årlig.

– Avfallet samles opp i fire tusen undergrunnscontainere, og algoritmer beregner den beste ruten.Vi er fortsatt i en testfase og gjennomfører en pilot for å lære mer om plastavfall. Vu kommuniserer med forbrukerne og gir dem ukentlige oppdrag, fortalte han

I prosjektet har man også sammenlignet miljøbelastningen ved bruk av diesel- og el-drevne lastebiler til innsamling i byene Sarpsborg, Manchester, Geneva, Valencia, Basel og Fraktfurt.

Miljøbelastning og bruk av resirkulert plast

– Elektrisk drift egner seg godt til søppelbiler, da de kjører lokale ruter i lav hastighet og har mange Start- og stoppunkter, fortalte Kamal Azrague i SINTEF Community
Resirkulering av hardplast og plastfilm fra husholdningene har også inngått i prosjektet, der hensikten har vært å kunne levere resirkulert PP og PE til industriformål.

Innsamling av avfall i Oslo

– Vi har klart å lage en film i 100 prosent resirkulert husholdningsplast. Vi har også forsket mye på bruk av resirkulerte polymerer i nye produkter, og vi klarte å få det til med alle produktene, fortalt Richard McKinlay Head of Consulting, Axio.

– Men lovgivningen bør ikke bare oppmuntre til å bruke resirkulert emballasje i ny emballasje, da resirkulert plast med hell kan brukes til mange andre formål som ikke er emballasje, avsluttet han.

Se også presentasjonene fra den internasjonale avslutningskonferansen 13 april