Forskningsprosjekt om sirkulære aluminiumsprodukter basert på gjenbruk av aluminium og fornybar energi

NTNU-professor Geir Ringen og Infinitum-sjef Kjell Olav Maldum delte kunnskap om gjenbruk av aluminium på Infinitums anlegg på Heia, og var enige om at industrien kan bruke mye mer resirkulert aluminium i fremtiden. Foto: Katrine Lunke.

Prosjektet AluGreen har fått 76,9 statlige millioner i støtte for å forske på hvordan brukt aluminium som kan gjenbrukes i nye produkter.

Prosjektmedlem og NTNU-professor Geir Ringen besøkte nylig Infinitum for å snakke om hvordan industrien kan bruke mer resirkulert aluminium.

AluGreen er ett av ni prosjekter som har fått støtte av den forrige regjeringens Grønn plattform-satsing. Prosjektet eies og ledes av Hydro, hvor NTNU og SINTEF er forskningspartnere. Hovedmålet er skape sirkulære løsninger for norsk og internasjonal aluminiumsindustri.

– Vi skal forske på hvordan vi kan skape sirkulære aluminiumsprodukter basert på brukt aluminium og fornybar energi. Det er på mange måter det Infinitum allerede gjør. Jeg kjente jo til panteordningen, men visste ikke at den var så stor og omfattende.

– Det er helt klart at vi kan lære av hverandre, sa NTNU-professor Geir Ringen, da han møtte Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum.

Stor interesse for gjenbruk

Geir Ringen leder NAPIC, som står for NTNU Aluminium Product Innovation Center. Senteret ble opprettet i 2016, og er initiert av Hydro og norsk aluminiumsindustri. De andre samarbeidspartnerne er NTNU, SINTEF og Sintef Manufacturing.

Nå samarbeider de også i det ambisiøse AluGreen-prosjektet. Der skal de i hovedsak se på hvordan de kan bruke mer resirkulert aluminium i bildelproduksjon, i store konstruksjoner som broer og skipsskrog samt i kabler til offshoreapplikasjoner som vindmøller og olje- og gassinstallasjoner.

– Det brukes og kommer til å bli brukt mye jomfruelig aluminium siden aluminium generelt er etterspurt i mange markeder. Men interessen og etterspørselen for bruk av resirkulert aluminium øker, og det er en økt oppmerksomhet rundt verdien av gjenbruk og hvordan vi håndterer brukte ting. Målet er en mer bærekraftig og sirkulær industri, og her har Infinitum kommet langt i sitt arbeid og kan inspirere andre til gode løsninger, sier Ringen.

Trenger insentiver

Kjell Olav Maldum er glad for den økte interessen for bruk av resirkulert aluminium.

– Det er veldig positivt at det nå skal forskes mer på dette, og at det settes i gang flere prosjekter. Aluminium har helt unike egenskaper, og er effektivt å ombruke gjennom resirkulering. Det gir materialet en helt spesiell verdi, som det er viktig å ta vare på. Vi har nå en veldig god sløyfe for aluminiumsboksene, med alt fra innsamling, logistikk, sortering og resirkulering, sier Maldum.

Han tror det er en viktig brikke som må på plass for å øke gjenbruken av aluminium.