Mindre matsvinn med mindre forpakninger

Forskning ved Karlstads universitet viser at pakninger tilpasset kundens forbruksmønster gir mindre matsvinn. Store pakninger får oss til å kjøpe mer enn vi kan spise.


En tredel av alle næringsmidler ender opp som avfall. I henhold til FNs globale bærekraftsmål skal matsvinnet halveres innen 2030. I likhet med norske forskere mener svenske forskere at god emballasje kan være løsningen.

Produksjon av mat er den største enkeltforbrukeren av ferskvann og den største enkeltkilden til overgjødsling.
Fredrik Wikström, professor i miljø- og energisystem i Karlstads universitet mener at det bør komme flere mindre emballasjer som er tilpasset forbrukernes forbruksmønster.

– Når vi står i butikken tenker vi at vi sparer penger på å kjøpe store pakninger, men når vi må kaste mat som er til overs har den ingen økonomisk verdi lenger, sier han.

– Men hvis vi skal ha flere småforpakninger blir det jo mer emballasjematerial per kilo mat, og det er det mange miljøengasjerte personer og organisasjoner imot. I steet kaster vi mat, sier Wikström.

Han mener at emballasje spiller en stor rolle for å redusere matsvinnet.

– Uten emballasje som beskytter råvarer før forbruksfasen ville matsvinnet vært enda større.