2nd Circul-a-blity Conference

Sted: Ljubljana – Slovenia og hybrid
Dato: 12.-14. september 2022

Dette er den største konferansen om matemballasje i år, hevder arrangørene Cost Action og Pulp and Paper Institute

Tenke nytt om matemballasje
Emballasjen beskytter maten gjennom livssyklusen. Kommuniserer med forbrukerne, gjør livet litt enklere, sørger for at maten holder seg trygg, sikrer kvaliteten og optimerer holdbarheten. Nå kreves det tiltak som raskt kan forbedre matemballasjens bærekraft og sikre sirkularitet, samtidig som matsvinnet minimeres.

Systematisk tilnærming

Konferansen inneholder forskning på bærekraftige matemballasjeløsninger innunder Curcul-A-Bility Cost Action-nettverket. Siden en systematisk til hele verdikjeden er nødvendig samler konferansen forskere med forskjellig bakgrunn for å dele resultater, diskutere nye ideer og løsninger og samarbeid om et raskt grønt skifte til mer bærekraftig emballasje.

Møteplass

Konferansen vil fungere om en møteplass for forskere, industri, organisasjoner og beslutningstakere som tar i bruk forskningsresultater gjennom hele verdikjeden og samtidig forbedre kunnskapsoverføringen til forskjellige bruksområder.
Konferansen organiseres som en del av Crcul-A-Bility- forskningsnettverket, som er et åpent globalt nettverk med mer enn 200 forskere fra 40 land.
Konferanse er målrettet mot forskere, studenter og fagfolk fra akademia og industri som er interessert i alle temaer relatert til bærekraftig matemballasje.

Egen industriseksjon

Konferansen har en egen industriseksjon der man kan finne nye innovasjoner og diskutere utfordringer med små og mellomstore bedrifter.
Arrangørene ber om abstrakter til konferansen, med deadline 1. juni. 300-500 ord.

Meld din interesse