Tre kvinner valgt inn i styret i Emballasjeforsk

På årsmøtet i Emballasjeforsk 16.juni ble Ruth Nilsen, Glomma Papp, Bente Jachwitz, Mills og Solenne Roudot, TINE, valgt inn som nye representanter i styret.

Rudie Spooren, SINTEF Industri, Aina Elstad Stensgård, NORSUS og Philip Reme, Rise PFI ble gjenvalgt. Helga Næs, Nofima og Åse Øygarden ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder i styret. Ut av styret gikk Kjersti Trømborg, Orkla og Bjørn Ivar Larsen, Glomma Papp.

Det nye styret i Emballasjeforsk per16. juni 2022

Styreleder:                  Helga Næs, Nofima
Styrets nestleder:       Åse Øygarden, Bama Gruppen
Styremedlem              Jan Brunborg, BEWI
Styremedlem              Mounir El’Mourabit
Styremedlem                    Einar Aassved Storeide, UNIL
Styremedlem                    Ole Jan Myhre, Norner
Styremedlem                    Philip Reme, RISE PFI
Styremedlem                    Aina Elnes Stensgård
Styremedlem                    Bente Jachwitz, Mills
Styremedlem                    Ruth Nilsen, Glomma Papp
Styremedlem                    Solenne Roudot, TINE