Emballasjeforsk og Emballasjeforeningen initierte søknad til Grønn Plattform-utlysningen 22. september


Ola Ronæss, klyngeleder i Circular Packaging Cluster

 MCC fikk som prosjekteier grønt lys fra Forskningsrådet til å sende en hovedskønad etter at skissen ble vurdert i mai. Nå er også Hovedsøknaden sendt inn av Circular Packaging Cluster.


Circular Packaging Cluster (CPC) tok på seg koordineringsansvaret etter forespørsel fra Emballasjeforeningen og Emballasjeforsk og på vegne av en stor søkergruppe (22 deltagere).

-Det ble et komplekst arbeide, da vi har syv delprosjekter som skal fungere både hver for seg og sammen i en matrise, forteller Ola Ronæss, leder i CPC.

Se syv delprosjektene:

  1. sirkulær emballasje i sjømatnæringen (innovasjonsprosjekt
  2. Sirkulær matemballasje (innovasjonsprosjekt
  3. Morgendagens sirkulære Takeaway (innovasjonsprosjekt
  4. Materialvalg og design for gjenvinning (forskningsprosjekt
  5. Plastemballasje – kilder, volum og potensiale for sortering og gjenvinning (forskningsprosjekt)
  6. Gjenvinning til ny emballasje (forskningsprosjekt)
  7. Bærekraftige plastsystemer (forskningsprosjekt)

    22 virksomheter har bidratt i arbeidet med søknaden. MCC er prosjekteiere, støttet av blant andre Nofima, Norner, Sintef, Norsus, MOWI og Tomra.

-Vi har levert en søknad med et totalbudsjett på 132 millioner kroner, hvorav 80 er søkt som finansiering via støtteordningen Grønn plattform. Tilbakemelding på søknaden er ventet på slutten av året, forteller Ronæss.

Navn på prosjektpartnerAnsvarlig for hovedaktivitet:Deltar også i hovedaktivitet:
MOWIH 1
CPCH 2H1,H3, H4, H5, H6 og H7
TOMRAH 3H2
SINTEFH 4H2 og H3
NOFIMAH 5H1, H2 og H3
NORNERH 6H1, H2 og H3
NORSUSH 7H1, H2 og H3
FUTURE MATERIALS KATAPULT-SENTERKatapultH2